Gå inn Vassvikdalen til det flate området på 280 moh, UTM 09871-82679. Følg det naturlige søkket (Vassvikelva), heiskars høyre, inn til bunnen av Vassvikdalen og foten av fjellene.

Følg naturlig opp heiskars høyre for den markerte klippeformasjonen på ca 500 moh. Terrenget er like under 30 grader opp til 600 moh (brattere jo nærmere klippeformasjonen).

På 600 moh, skrå naturlig østover (ca 1,3 km) og følg slakere terreng under nordveggen på Midtiskardstinden mot sadelen mellom denne og p930. Fra sadelen på 850 moh drei vest (heiskars høyre) og følg 29-32 grader terreng opp til sydryggen på 1060 moh.

Fra 1080 moh (UTM 10508-80514) må gjerne stegjern og isøks på, og relativt ukomplisert, men luftig, rund et hjørne på sørvestsiden opp til topps. 

 • Tid: 4-5 timer 

 • Stigning: 1135

 • Bratteste punkt: 29-32 grader 850-1060 moh, fra 1080-1135 moh er terrenget klatrepreget 

 • Himmelretning: NØ-N-SØ

 • Fare: Utglidningsfare i toppseksjonen mellom 1080-1135 moh

 • Utstyr: Stegjern og isøks for toppseksjonen, videre er skarejern på våren et nyttig hjelpemiddel siden turen går i to distinkte eksposisjoner

Ned 3.1 sørøstsiden rundt til nordbollen

Følger samme vei ned som opp. Sesong fra mars til juni.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Krever gode skiferdigheter dersom du skal sette utfor fra toppen med ski på beina. Utglidningsfare!

 • Himmelretning: SØ-N-NØ

 • Bratteste punkt: 32-29 grader 1060-850 moh 

 • Fall: 1135

 • Tips: På vårføre er det viktig å time turen slik at du får godt skiføre i den sørøstlige eksposisjonen. Skikjøringen i nordsiden er lite påvirket av solen.

Finn flere flotte toppturer du kan gå i Bodø og Sjunkfjorden her

Ned 3.2 sørøstsiden rundt til nordsiden og ned til Vassvikdalen

Følgesamme vei ned som opp, til 740 moh (UTM 10660-81023). Kjør ned en brattere flanke retning nord. Videre skikjørers venstre ned i Vassvikdalen via hytta på 380 moh, UTM 10109-81959. Følg et lekent, slakt bekkefar til myrene på 180 moh. Alternativt fortsett ned i Vassvikdalen 340 moh og følg Vassvikelva ut til fjæra. Sesong fra mars til juni.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Det er viktig å treffe rett inngang til den 40 grader bratte nordflanken. Det er stupbratt både skikjørers høyre og venstre for flanken. Bruk UTM koordinatene og ta en kikk på inngangen på turen opp mot Midtiskardstinden.

 • Himmelretning: SØ-N-NV

 • Bratteste punkt: 40 grader 700-600 moh 

 • Fall: 1135

 • Tips: Vel nede i Vassvikdalen 340 moh, forsøk å følge Vassvikelva hele veien ut til fjæra. Dette er en nydelig slak søkkformasjon som gjerne holder lenge på snøen.

VASSVIKA

Vassvika (UTM 09474-84456) er utgangspunkt for skiturer til Korsviktinden, Preikestolhola, Midtiskardstinden, Vassviktinden og Osanakken.

Generelt vil det være greit å følge naturlig terreng øst for (heiskars venstre) Vassvikelva. Gå fra fjæra og til det SV hjørne av det åpne området rett bak vestre gård og fortsett opp til myrdragene på 180 moh. 

Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.