Opp

Fra myrdraget på 180 moh drei øst og opp lia like sør for Færyøtinden (heiskars høyre). Fra 640 moh glir du sørøstlig ned til 600 moh inn i den store gryta, Fatet. Herfra fortsett mot skaret mellom Korsviktinden og p1103. Fra 850 moh ta sikte på heiskars venstre for markert klippefremspring på ca 950 moh (30 grader).

Over klippefremspringet drei heiskars høyre inn like venstre for det laveste punktet i skaret. Vær oppmerksom på mulig innblåst snø i toppflanken mot skaret. Fra skaret følg sørvestryggen til topps. 

 • Tid: 4-5 timer

 • Stigning: 1107

 • Bratteste punkt: 29 grader 400-600 moh, 30 grader 700-800 moh, 40 grader 800-850 moh og 35 grader 960-1020 moh. De siste 60 høydemeterne til skaret er 35 grader.

 • Himmelretning: V-NV

 • Fare: Terrenget fra 700 moh og opp i skaret mellom p1103 og Korsviktinden er generelt bratt og er et leheng for fremherskende vinder. Vær derfor aktsom når du velger denne turen. Vær oppmerksom på skavler langs toppeggen og selve toppen.

 • Utstyr: Stegjern og isøks på hardt føre

Ned 1.1 nordvestbollen over fatet til Vassvika

Følger samme vei ned som opp. Sesong mars-juni.

 • Vanskelighetsgrad: Krevende

 • Fare: Innblåst snø i inngangen til NV flanken. Utglidningsfare på hardt underlag.

 • Himmelretning: NV-V

 • Bratteste punkt: 35 grader 1020-960 moh og 40 grader 850-800 moh 

 • Fall: 1107

 • Tips: Har du tid i området, anbefales Preikestolhola som referansetur før Korsviktinden. Du får da et godt inntrykk av hvordan forholdene kan være høyt oppe i NV flanken, men du får testet dette ut i mindre målestokk på Preikestolhola.

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Bodø og Sjunkfjorden. 

Ned 1.2 nordvestbollen via fatet ned nordøstflanken

Følger samme vei ned som opp ned til Fatet 600 moh. Herfra dreier du skikjørers høyre naturlig ned mot 400 moh i 30 grader terreng. Herfra blir terrenget brattere og du må legge sporet skikjørers høyre i en østlig travers for å unngå stupbratt terreng rett ned.

Fra ca 200 moh dreier du nordvest (skikjørerss venstre) og følger naturlig terreng 3 km til Vassvika. Sesong mars-juni.

 • Vanskelighetsgrad: Krevende

 • Fare: Innblåst snø i inngangen til NV flanken. Utglidningsfare på hardt underlag.

 • Himmelretning: NV-NØ

 • Bratteste grad: 35 grader 1020-960 moh, 40 grader 850-800 moh og 32 grader 400-220 moh

 • Fall: 1107

 • Tips: Studer nedfarten fra båt idet du runder Jovikneset for å danne deg et bilde av forholdene. Det er ikke alltid denne turen er gjennomførbar.

VASSVIKA

Vassvika (UTM 09474-84456) er utgangspunkt for skiturer til Korsviktinden, Preikestolhola, Midtiskardstinden, Vassviktinden og Osanakken. Generelt vil det være greit å følge naturlig terreng øst for (heiskars venstre) Vassvikelva.

Gå fra fjæra og til det SV hjørne av det åpne området rett bak vestre gård og fortsett opp til myrdragene på 180 moh. 

Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.