Gå inn Vassvikdalen til det flate området på 280 moh, UTM 09871-82679. Herfra ta retning sørvest naturlig opp i bollen mellom Svarthamran og Osanakken.

Mellom 400-600 moh er det 30 grader. Her kommer du opp i en liten gryte og dreier heiskars høyre med sikte på den naturlige utgangen til skaret på 750 moh.

Fra 680 moh til skaret er det 35 grader. Fra skaret følger du nordryggen til topps. Fra skaret kan det være behov for stegjern og isøks. Dette er terreng hvor du går med skia på sekken.

 • Tid: 3-4 timer 

 • Stigning: 874

 • Bratteste punkt: 35 grader 680-750 moh, ellers tinderanglepreget terreng 750-874 moh 

 • Himmelretning: NØ-SØ

 • Fare: Nordryggen er relativt smal og krever fokus. Vær oppmerksom på mulige skavler langs ryggen. 

 • Utstyr: Stegjern og isøks anbefales om toppen er målet 

Ned 5.1 nordeggen til østflanken

Følger samme vei ned som opp. Sesong fra mars til mai.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Utglidningsfare fra nord-ryggen samt hengeskavler

 • Himmelretning: SØ-NØ

 • Bratteste punkt: 35 grader 750-680 moh 

 • Fall: 874

 • Tips: På vårføre er det viktig å time solinnstrålingen med tanke på best mulig skiføre. Bollen er SØ-vendt i øvre del og får en del sol på formiddagen

Ned 5.2 østflanken fra sydryggen

Fra toppunktet går du ca 200 meter sør langs ryggen til det laveste punktet og finn en naturlig inngang inn i østflanken. Skavler kan hindre en slik inngang, men som regel vil du finne et parti uten store skavler.

De øverste 50 høydemeterne er omtrent 40 grader, så følger et slakt parti ned til 750 moh. Fra 770 moh er det viktig å holde en svak skikjørers venstre kurs for å unngå svært bratt terreng. Sesong fra mars til mai.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat/Krevende

 • Fare: Skavler langs toppkanten. Viktig å holde skikjørers venstre på ca 770 moh for å unngå stupbratt terreng nedenfor

 • Himmelretning: Ø-NØ

 • Bratteste punkt: 40 grader 870-820 moh og 35 grader 750-400 moh

 • Fall: 874

 • Tips: På vårføre er det viktig å time solinnstrålingen med tanke på best mulig skiføre.

Opp

Forneset (UTM 06519-81531)  ligger 4 km videre inn Sjunkfjorden fra Vassvika og er utgangspunkt for skiturer på Osanakken fra vest. Fra odden, følger du naturlig terreng inn i et av de to bekkefarene som følges hele veien opp og inn i den lille gryta på 600 moh.

Skituren går opp i bekkefaret med behørig avstand til den stupbratte og imponerende nordøstveggen på Osatinden. Herfra er det slakere stigning inn i gryta. Fra gryta følger du en nydelig bolle sørøst til du treffer den langstrakte ryggen på Osanakken på 960 moh.

Bollen er jevnt under 25 grader. Fra enden av bollen, ta deg 1 km nordover til selve toppunktet på Osanakken, evt stoppe etter 800 meter som blir den naturlige inngangen på nedfart 5.4.

 • Tid: 3-4 timer 

 • Stigning: 874

 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien, 25 grader 100-520 moh

 • Himmelretning: V-SØ

 • Fare: Sent på sesongen kan bekkefaret ha åpnet seg i enkelte partier

Ned 5.3 nordvestbollen til forneset

Følger samme vei ned som opp. Sesong fra mars til juni.

 • Vanskelighetsgrad: Lett

 • Fare: Bekkefaret kan ha åpnet seg enkelte steder sent på sesongen 

 • Himmelretning: SØ-V

 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien

 • Fall: 874

Ned 5.4 vestflanken til Forneset

Fra det laveste punktet på Osanakken (870 moh) kjører du ned vestflanken til gryta. Følg så videre ned samme vei som opp. Sesong fra mars til juni.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Bekkefaret kan ha åpnet seg enkelte steder sent på sesongen 

 • Himmelretning: V

 • Bratteste punkt: 31 grader 870-680 moh

 • Fall: 874

VASSVIKA

Vassvika (UTM 09474-84456) er utgangspunkt for skiturer til Korsviktinden, Preikestolhola, Midtiskardstinden, Vassviktinden og Osanakken. Generelt vil det være greit å følge naturlig terreng øst for (heiskars venstre) Vassvikelva.

Gå fra fjæra og til det SV hjørne av det åpne området rett bak vestre gård og fortsett opp til myrdragene på 180 moh.

Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.