Om 27,5 er tallet som oppsummerer sykkelsesongen 2014, er ordet antakeligenduro. Med suksessen til konkurranseformen enduro er det naturlig å bruke det internasjonale begrepet om sykkelkategorien også. Mye vandring og teknisk sti er stikkord her. Mens denne delen av sykkelmarkedet var de mest skeptiske til 29´ernes inntog, har de omfavnet 27,5. Med noen hederlige unntak, er det 27,5 som fortsatt gjelder i denne kategorien. Dette har også blitt en del av sykkelsporten hvor det skjer mye, både på arrangementsfronten og på produktutvikling, i søken etter det perfekte kompromiss.

29´erne var på markedet i årevis, før de omsider fikk fullt gjennomslag. I 2012 var dette de profesjonelles foretrukne våpen i maraton – og det ble laget modeller for de drøyeste nedkjøringene.