– Det er vanskelig å komme inn i det idrettspolitiske systemet, så han har helt klart vært en døråpner for oss, sier Flatum og henviser blant annet til møtet han har fått istand mellom IOC, TTR OG FIS, etter forrige ukes konfliktfylte vedtak. 

Hun mener likevel det viktigste er at snowboardmiljøet står sammen, for å jobbe mot et fullverdig alternativ til FIS sitt kvalliksystem - selv uten Heibergs. 

Annonse

– Hva blir konsekvensene for norsk snowboarding at Gerhard Heiberg nå bryter samarbeidet?

– Det er veldig vanskelig å svare på, og kommer an på hva som skjer videre. 

– Synes du det er urettferdig at Heiberg bryter med dere, når det er på bakgrunn av en frittstående enkeltpersons uttalelser?

– Nei, egentlig ikke. Terje har mange gode meninger, og vi hadde aldri vært der vi er i dag uten han. Samtidig er det helt klart at vi har forskjellige måter å takle denne konlflikten med IOC på. 

– Er samarbeidet over for alltid?

– Det er jo selvfølgelig litt vanskelig å si, men han gjorde det ganske klart i går at det er avsluttet for nå i alle fall. 

Les forbundets forklaring på deres egen hjemmeside her.

Les hva Gerhard Heiberg hadde å si om bruddet her.