Stortingsvalget 2017 på friflyt.no

Fri Flyt følger Stortingsvalget 2017, og vil de neste ukene presentere partienes syn på noen av de viktigste spørsmålene for oss som liker oss i bratt, norsk natur sommer og vinter:

Vannkraftutbygging setter sinnene i kok hos elvepadlerne i Norge, som opplever at fosser og stryk i unike naturområder tørrlegges for å produsere strøm. Hvilke partier er mest opptatt av å verne vassdragsnaturen – og hvilke partier vil bygge flere vannkraftverk for å øke produksjonen av denne fornybare energikilden?