Dronningkrona

Hvor: Sunndal kommune, Møre og Romsdal

Høydemeter: 1600

GPS: 481835 6951680

Tid: 6 timer

Kart: 1420 III Sunndalsøra

Startsted: Dalsbøen i Virumdalen, ca 16 km fra Sunndalsøra

Faremomenter: Det er store skavler på østsiden av ryggen fra Sandvikhaugen.

Dronningkrona, 1816 moh