pp 3.1.1 Vestflanken 

Følg traktorvei på sørsiden av Smøråa. Når det flater ut på ca 660 moh krysser du elva. Videre følges en stor ryggformasjon til et flatere parti på ca 800 moh. Det kan være greit å ta en matbit i dette området for etter 900 moh bratner terrenget og fra 1000 moh og til toppen er det jevnt 35 – 40 grader hele veien.

Følg svake ryggformasjoner i terrenget på nordsiden eller sørsiden av fordypningen som danner Smøråa. Det er like bratt på begge sider. Det bratner ytterligere til mot toppen og det er ikke uvanlig å måtte sette skia på sekken. Du kan få bruk for stegjern og isøks.

Tid: Lang 4-8 timer

Høydemetre: 1600 høydemeter

Lengde: 4,5 km

Bratteste parti: 35 – 40 grader 900 – 1530 moh. 38 – 42 grader 1530 – 1630 moh

Faremomenter: Skred. Terrenget er stort og det er få muligheter til å skjerme seg. Sjekk snøforholdene nøye og vær beredt på å snu. Fra 1000 moh og opp er det en enorm snøflanke som har perfekt bratthet for snøskred. Snøforholdene kan forandre seg mye jo høyere du kommer. Høyt oppe er det mer terreng i form av rygger og renner. Dette kan gi leheng som man ikke finner lavere nede.

Det kan være partier med skare og is de siste 200 høydemeterne. Nøl ikke med å sette skia på sekken. 

Utstyr: Stegjern og isøks dersom det er hardt i det øverste partiet.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Venjetindan– Sørlige Venjetind

Ned 3.1.1 Vestflanken / E2 / V

Følg omtrent samme vei som på turen opp. Når terrenget åpner seg etter et par hundre høydemeter har man en stor flanke å boltre seg i. Mot sør er det en stor renneformasjon som ofte har gunstige snøforhold.

Når man kommer ned i bjørkeskogen følger man spora fra turen opp.

Når: Januar - mai

Faremomenter: Skred. Vær trygg på snøforholdene. Flanken er stor og det er langt mellom trygge og skjer mede formasjoner i terrenget. 

Himmelretning: Vest

Høydemetre: 1600 høydemeter

Bratteste parti: 35 – 43 grader 1630 – 1000 moh

Tips: Turen anbefales bare ved stabile snøforhold. Sola tar i hovedflanken fra sen formiddag. 

Dersom du vil ha sol øverst i renna må du vente enda noen timer.

Flanken blir fort herjet av sørvestlige vinder. Du har god mulighet til å se etter tegn til vindpåvirking fra veien inn mot parkeringen.

Vær oppmerksom på at det kan være en del stein øverst i renna når det er lite snø.

Husk å nyte utsikten fra toppen før du setter utfor.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Variant: Fra nordtoppen kan du gå noen hundre meter sørover mot Finnans hovedtopp. Et lite stykke opp i siden får du mulighet til å entre den store renneformasjonen som skjærer ned hele vestflanken. Det er flere renner som går ned i hovedrenna. Den første er ca 45 grader i toppen, videre jevnt 30 – 38 grader. Vær oppmerksom på snøen og terrenget i øvre del, dersom det er en dårlig såle vil det kunne være mye stein her.

Når flanken åpner seg kan man velge snøkavalitet ved å kjøre i renna, i sideveggene eller på ryggen. Et perfekt sted for lange svinger og stor fart. 

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen