Dette er ikke klassisk skiterreng, men turen til Sørlige Venjetind er likevel en klassiker for dyktige skiløpere med kompetanse til å vurdere både bre og skredfare. 

Atkomst/parkering: Kjør inn Dalsbygda og parker ved bompengekassa eller sjekk med bonden om det er greit å parkere på tunet.

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Store Venjetind

Opp 2.25.1 Mjølnerbreen

Fra bompengekassa følger du veien inn mot Erstaddalen ca 200 m til traktorvei tar av sørover, over elva og inn Kvanndalen. Følg traktorvei og etter hvert tursti videre innover dalen (ca 4 km).

Når du nærmer deg bunnen av dalen krysser du elva og finner slakeste vei opp den store konkave formasjonen som leder opp til breen. Videre veivalg må ta hensyn til hvor mye snø det er på breen og faren for ras fra breen høyere opp i siden under Litle Venjetind.

Fra den siste flaten på breen vurderer du en trygg vei opp den bratte flanken (35 – 43 grader) som ender der ryggen fra Kvanndalstinden møter Venjetindryggen.

Tid: Lang 5-8 timer

Høydemetre: 1500 hm

Lengde: 6,6 km

Bratteste parti: 25 – 35 grader 800 – 1200 moh. 35 – 43  grader 1560 – 1729 moh

Faremomenter: Skred. Flere parti fra 800 moh og opp til topps er skredutsatte. Vær også oppmerksom på at man må krysse utløpsområde fra breen under Litle Venjetind.

Bre. Dersom det er lite snø på breen kan det være nødvendig med tausikring.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Venjetindan – Midtskardet

Se samleartikkel med flere turforslag i Isfjorden

Ned 2.25.1 Mjølnerbreen / E3 / V 

Følger i hovedsak samme vei som opp.

Når: April – mai. 

Faremomenter: Skred. Spesielt toppflanken er utsatt og det er ofte spor etter selvutløste skred her. Bre. Når det er lite snø kan breen være utsatt.

Himmelretning: Nordøst

Lengde nedkjøring: 1200 m + 300 m

Bratteste parti: 35 – 43 grader 1729 – 1560 moh. 25 – 35 grader 1200 – 800 moh

Tips: Fin tur etter mindre snøfall på godt underlag. Vær oppmerksom på breen når du går opp og tenk på hvor du vil legge sporet ned. Her er det mye terreng hvor sprekker eller parti med is kan komme brått på.

Dersom den siste flanken mot toppen virker skredutsatt så er toppflten på breen et fint sted å snu på.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen