Merk at bilveien til Alnestinden (Trollstigen) vanligvis ikke åpner før mot slutten av mai!

På Alnestinden har de største skientusiastene enkelte år hatt siste tur på sommersnø i juli og første tur på vintersnø i august.

Atkomst/parkering: Kjør ca 2 km forbi kafeen på Trollstigen og parker på veiskulder (820 moh). Ta hensyn til at det kan være stor trafikk på veien.

Opp 4.8.1 Nordøstflanken

Følg en markert østvendt flate i terrenget til ca 1350 moh. Her er det vanlig å dreie sørover, opp den brattere nordflanken (30 – 35 grader). Legg sporet opp slakeste parti og videre bort til hovedtoppen i mer moderat terreng. 

Tid: 2-4 timer 

Høydemetre: 850 hm

Lende: 2,1 km

Bratteste parti: 30 – 35 grader 140 m (1380 moh – 1520 moh)

Faremomenter: Skred. Vær oppmerksom i det bratteste partiet kort tid etter snøfall og på varme dager. Det er bratt nok til å gå skred her selv om det går mange skispor!

Tips: Toppskavl. Ryggen nord for Alnestinden har ofte en stor toppskavl hengende utover østsiden. Mange legger sporet under denne. På varme dager bør man være oppmerksom på at skavlen kan løsne.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Ringshornet

Alnestinden-Toppturer-i-Romsdalen-2
Alnestinden. Nordvendt side gjør at det er mulig å finne tørr snø her, selv sent på seongen. Foto: Odd Erik Rønning

Ned 4.8.1 Nordøstflanken /E1 / GV

Følger i hovedtrekk samme vei som opp Alnestinden. Jevn bratthet helt ned til bilen gjør denne turen attraktiv for de som setter nedkjøringen i fokus.

Når: Mai – juni. 

Faremomenter: Skred. Vær oppmerksom i det bratteste partiet, spesielt kort tid etter snøfall og på varme dager.

Himmelretning: Nord, øst

Lengde nedkjøring: 850 m

Bratteste parti: 30 – 35 grader 140 m (1520 moh – 1380 moh)

Tips: Det går en brattere og mer direkte nedfart noe lengre øst. Denne følger bratt flanke (42 – 48 grader, 140 m) på østsiden av klippefremspring og ender i normalveien på ca 1300 moh.

Terrenget er vanskelig å lese når man kommer ovenfra, men linjen er godt synlig fra normalveien på tur opp. Nedfarten har en noe kortere sesong fordi snøflanken smelter fra fjellet og siger.

Vær derfor oppmerksom på smeltehull og kløfter. Bør bare kjøres etter kalde og klare netter.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Alternativ tur opp.

For de som er glad i en variert tur opp med god utsikt kan man følge traseen til Finnan. Fra sadelen mellom Finnan og Alnestinden følges nordøstryggen opp til toppen av Alnestinden.

Ryggen kan ofte være noe avblåst og det er vanlig å måtte sette skiene på sekken et stykke. Turen går gjennom mange terrengtyper og ulike himmelretninger. Alnestinden har upåklagelig utsikt.

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen