Turen til Sjøvdøla fra Eresfjorden er her beskrevet som en vårskitur. Den er nydelig i slutten av April eller tidlig Mai da det er stor kontrast mellom den irrgrønne dalbunnen, det dypblå Eikesdalsvatnet og de hvite toppene. 

Turen kan også gås fra Grøvdalen i Isfjorden. På kartet nedenfor er rutenummerene fra Isfjorden brukt.

I 2008 valgte daværende redaktør i bladet Åka Skidor, Mårten Petterson, turen til Sjøvdøla fra Eresfjorden som sin favorittur.

Atkomst/parkering: Fra Eresfjord sentrum kjører du mot Eikesdalen.  Ved nordenden av Eikesdalsvatnet tar du av mot Meringdal. Kjør 1,3 km og parker ved den første brua.

Opp 5.7.1 Normalveien   

På vårparten er det bare å feste skiene på sekken fra starten og følge merket sti opp langs nordsiden av elven. Når terrenget flater ut er det ofte vanlig å kunne spenne på seg skiene.

Herfra følges stien mer eller mindre langs ryggformasjoner opp til Røndølskardvatnet (757 Moh). Det ligger vanligvis tykk is her i vintermånedene, men utover våren tiner denne opp og man bør gå på siden av vannet.

På varme dager vil østsiden være tryggest da denne vanligvis er mindre skredutsatt enn vestsiden. 

Etter å ha passert sørenden av vatnet skal man dra øst og opp en dal som går et par hundre høydemeter opp til vann 1014 moh. Vanligvis krysser man vatnet og fortsetter opp dalen i sørenden til breen under Nyheitinden 1598 moh. Alternativt kan man følge ryggen på vestsiden av vatnet, men vær oppmerksom på at det kan være utsatt for utglidning her ved hardt føre. 

Når man er oppe på breen bør man holde høyden litt i overkant av 1300 moh koten over breen for å entre den store nordryggen til Sjøvdøla så lett som mulig. Henget før ryggen er ganske bratt. Videre følges ryggen til topps.

Tid: Lang 6-10 timer 

Høydemetre: 1719 hm

Lengde: 6,9 km

Bratteste parti: 30 – 35 grader 1014 – 1200 moh. 30 – 35 grader 1320 – 1400 moh. 30 – 35 grader 1640 – 1700 moh

Faremomenter: Skred. På kald vintersnø bør man være oppmerksom i alle de bratte hengene man må gjennom. Spesielt utsatt er dalen opp fra vann 1014 siden det her er bratte sidevegger som ofte kan ha vindpåvirket snø.

På varme dager må man være oppmerksom på våte løssnøskred fra bratte, overliggende fjellsider.

Utglidning. Selve ruta går i relativt slakt terreng, men flere steder er det bratte parti under. 

Når det er hard snøoverflate kan det derfor være flere utsatte parti. Skarejern kan gi en trygghet i slike tilfeller.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Eresfjord

Sjøvdøla 1719 moh fra Toppturer i Romsdalen
Sjøvdøla 1719 moh fra Toppturer i Romsdalen

Ned 5.7.1 Normalveien / E2 / GV

Nedfarten følger vanligvis samme vei som turen opp. 

Når: April – mai

Faremomenter: Skred. På varme dager må man være oppmerksom på skred fra overliggende terreng. Spesielt de bratte, solvendte sidene fra Styggeværshaugen og renner fra Nebba kan være utsatte.

Himmelretning: Øst-Nord-Vest

Lengde nedkjøring: 1719 høydemeter eller så langt snøen tillater.

Bratteste parti: 30 – 35 grader 1700 – 1640 moh. 30 – 35 grader 1400 – 1320 moh. 30 – 35 grader 1200 – 1014 moh

Tips: Turen til Sjøvdøla er best egnet på vårdager med forutsigbar temperatur og solinnstråling og helst etter en natt med klarvær og gjenfrysing.

Om man har krutt i bena er det fint å kombinere med en tur bortom Nyheitinden også. Da får man også en mer direkte nedkjøring mot vann 1014 moh i et fantastisk terreng.

En mer krevende og ”alpin” variant er å følge Ø ryggen til toppen. Denne ruta krever stegjern og isøks og du må ha gode ferdigheter i utsatt, alpint terreng.

Turen starter fra Meringdalen, følger den nordvendte ryggen om Lomshaugen og videre frem mot pkt 1127 moh. 

Herfra blir ryggen østvendt og mer eksponert. Ruta følger stort sett ryggformasjon, men må gjennom et heng som ligger utsatt til for skred (opp til pkt 1127 moh). 

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om topptur i Romsdalen