Her beskrives en rute opp nordsiden av fjellet som gir en lang tur gjennom et variert landskap med stedvis fantastisk skiterreng.

Atkomst/Parkering: Fra Isfjorden sentrum kjører du til Grøvdal (ca 8 km). Herfra er det bomvei inn til Rabben (2 km). Parker her (160 moh).

Opp 2.14.1 Nordsiden 

Fra Rabben følger du sommerstien (merket tursti over Hoemskaret til Hoemsbu) opp bjørkeskogen og forbi Førhaugsteinan.

På flaten (550 moh) krysser du elva og følger slakeste vei i terrenget opp til Svartvassbu. Herfra rundes høyden og du må litt ned og østover før du igjen kan starte oppstigning til vann (1014 moh).

Vanligvis krysser man vatnet og fortsetter opp dalen i sørenden til breen under Nyheitinden 1598 moh.

Alternativt kan man følge ryggen på vestsiden av vatnet. Her er det tryggere i forhold til skred, men vær oppmerksom på at det kan være utsatt for utglidning her ved hardt føre.

Når du er oppe på den store breflaten sikter du deg inn på laveste punkt på ryggen mellom Sjøvdøla og Nyheitind og følger Nordøstflanken til topps. De siste meterne er luftige.

Tid: Lang 8-10 timer

Høydemetre: 1430 hm

Lengde: 8,1 km

Bratteste parti: 30 – 35 grader 1014 – 1200 moh. 30 – 35 grader 1598 moh – 1440 moh

Faremomenter: Skred: Området fra Førhaugsteinan og innover går gjennom utløpsområder til skredene fra Jurafjellet. Disse går jevnlig etter store snøfall eller temperaturstigninger.

Partiet opp fra vannet (1014 moh) til breen kan være svært utsatt. Dette er en stor terrengfelle.

Dette er derfor en tur som krever sikre snøforhold.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen

Ned 2.14.1 Nordsiden / E1 / GV 

Følger omtrent samme vei ned som opp. 

Når: Mars – mai. 

Faremomenter: Skred: som for oppturen

Himmelretning: Nord, vest, sørvest.

Høydemetre: 1430 høydemeter

Bratteste punkt: 30 – 35 grader 1598 – 1440 moh. 30 – 35 grader 1014 – 1200 moh. Samme som for oppturen

Tips: Etter moderate snøfall er det gode muligheter for å finne tørr snø i de konkave flankene fra toppen og ned til vannet (1014). I april og mai bør man starte tidlig dersom man vil unngå råtten snø i skogen.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

2.14.2 Alternativ nedfart: Sørsiden

Dersom snøforholdene er gode kan man kjøre ned på sørsiden av fjellet og videre rett vest, tilbake til Rabben. Start fra sadelen mellom Sjøvdøla og Nyheitind. Her er det en bratt sørøstvendt flanke (40 grader, 150 m).

Kjør denne og rund ryggen mot sør, ned til vann (1096 moh). Herfra følges dalen vestover, tilbake til parkeringen. Vær oppmerksom på at sola kan ta godt i sørsiden.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Isfjorden