Turen opp går om Høgseternebba og følger en rygg som stedvis smalner av til en egg. Både oppturen og alle nedfartene som beskrives her er bratte, krevende og forutsetter gode snøforhold.

Atkomst/parkering: Kjør inn Grøvdalen og fortsett inn Søredalsveien (bomvei). Parker ved broen ca 1,5 km etter bompengekassa (120 moh).

Opp 2.12.1 Fra Høgseternebba

Følg beskrivelsen til Høgseternebba og fortsett bort ryggen. Her må du etter hvert over noen smale og eksponerte partier hvor du må velge om du vil gå nærme den bratte vestveggen eller skavler som henger ut over den mer moderate Sørøstflanken.

Det er noen korte passasjer der det er vanlig å ta skiene på sekken. Isøks kan være til hjelp om det må hogges trinn eller man vil sikre seg i snøen.

Tid: Lang 6-8 t

Høydemetre: 1250 hm

Lengde: 4,6 km

Bratteste parti: 35 grader 180 meter (780 moh – 960 moh)

Faremomenter: Skred: Parti på ryggen mot Høgseternebba kan være leheng. Vær spesielt oppmerksom i området under og over høyspentlinjen.

Skavler. På ryggen mot Helvetestind kan det bygge seg opp store skavler. Vestsiden er flere steder svært bratt og definitivt ikke den siden du vil skli ned!

Vanskelighetsgrad: Utfordrende 

Helvetestinden-Toppturer-i-Romsdalen-2
En vindfull dag over eggen til Helvetestind Foto: Einar Engdal

NED 2.12.2 SØRØSTFLANKEN / E2 / mv

Fra toppen går kjørelinjen rett ned mot flaten vest for Svartevatnet. Sørøstflanken har noen renneformasjoner og klippeparti som må tas hensyn til, ellers er det bare å nyte kontinuerlig kjøring i jevn bratthet.

Ved 750 moh er det vanlig å krysse elva fra Svartevatnet og følge det som er normalveien ned fra bla Nyheitinden.

Når: Mars – april. 

Faremomenter: Skred. Hele siden er eksponert for skred og forutsetter trygge forhold. Vær også oppmerk som på at snøen kan løsne fra fjellet når det er varmt.

Himmelretning: Sørøst

Høydemetre: 1200 høydemeter

Bratteste parti: 41 – 45 grader 1370 moh – 970 moh

Tips: Sola tar godt inn i denne flanken og snøomvandlingen går fort. Turen gjøres derfor helst på soltint vårsnø. Dersom solen tar godt er tidlig formiddag en egnet tid.

Fra den smale passasjen på ryggen over til Helvetestinden har du ganske god oversikt over flanken. Sjekk ut en god kjørelinje.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se flere turforslag i Isfjorden her

Ned 2.12.3 Midtflanken / E2 / V

Dette er en mer moderat og jevnere nedfart enn direktelinjen fra toppen. Nedfarten starter på det smaleste punktet på ryggen mellom Høgseternebba og Helvetestind og går midt i den store sørøstflanken. En herlig rundtur på fjellet.

Den enkleste inngangen til linja er ofte ved det smaleste punktet på ryggen. Det er bratt i toppen og gradvis avtagende mot dalbunnen. Her kan du nyte 500 – 600 høydemeter jevn kjøring i stort terreng.

Når: Mars – april

Faremomenter: Skred. Flanken er kontinuerlig og har få skjermede parti. Bør bare kjøres på god og stabil snø.

Himmelretning: Sørøst

Høydemetre: 1180 høydemeter

Bratteste parti: 40 – 45 grader 1280 moh – 1220 moh. 30 – 40 grader 1220 moh – 900 moh

Tips: Flanken er svært utsatt for vind fra sør og øst og snøen blir fort vindpåvirket her.

På senvinteren tar solen godt i denne flanken og snøomvandlingen går fort. Turen gjøres derfor helst på soltint vårsnø. Dersom solen tar godt er tidlig formiddag en egnet tid for nedfarten.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Helvetestinden-Toppturer-i-Romsdalen-3
Gode forhold i Nordvestflanken. Foto: Einar Engdal

NED 2.12.4 NORDVESTFLANKEN /E3 / MV

Dette er en krevende skilinje som gir 500 høydemeter jevn kjøring ned den bratte vestsiden. Ved gode forhold er dette noe av det råeste skiterrenget i området, jevnt bratt og med mye terreng. Flanken er godt synlig fra veien inn til Isfjorden.

Fra toppen kjøres slak flanke rett vest 50 meter. Her bratner det til og du velger en av renneformasjonene som leder gjennom et bratt parti med klipper på sidene. Videre åpner terrenget seg og byr på 300 m jevn, bratt flanke.

Når: Mars – april

Faremomenter: Skred. Flanken er kontinuerlig og har få skjermede parti. Klippebåndet like under toppen kan skape flere leheng.

Himmelretning: Nordvest

Lengde nedkjøring: 500 m + 730 m

Bratteste parti: 43 – 47 grader 1320 moh – 1170 moh. 35 – 40 grader 1170 moh – 900 moh

Tips: Nedkjøringen egner seg best etter moderate snøfall sent på sesongen. Linjen kan være vanskelig å se fra ryggen mellom Høgseternebba og Helvetestind og overgangen mellom det slake partiet i toppen og bratthenget er også noe uoversiktlig når du kommer ovenfra. Se derfor godt på flanken når du kjører inn mot Isfjorden.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Her finner du alle sakene om toppturer i Romsdalen