Turen til Sjøvdøla fra Isfjorden kan også gjøres fra nordøstsiden og er beskrevet under kapittel for Eresfjorden.

Atkomst/parkering: Fra Isfjorden sentrum kjører du til Grøvdal (ca 8 km). Herfra er det bomvei inn til Rabben (2 km). Parker her (160 moh).

Opp 2.13.1 Normalveien

Fra Rabben følger du sommerstien (merket tursti over Hoemskaret til Hoemsbu) opp bjørkeskogen og forbi Førhaugsteinan. På flaten (550 moh) krysser du elva og følger slakeste vei i terrenget opp til Røndølskardet.

Videre ut flaten, ned 100 høydemeter og østover før oppstigning igjen til vann (1014 moh). Vanligvis krysser man vatnet og fortsetter opp dalen i sørenden til breen under Nyheitinden 1598 moh.

Alternativt kan man følge ryggen på vestsiden av vatnet. Her er det tryggere i forhold til skred, men vær oppmerksom på at det kan være utsatt for utglidning her ved hardt føre.

Når man er oppe på breen bør man holde høyden litt i overkant av 1300 moh koten over breen for å entre den store nordryggen til Sjøvdøla så lett som mulig. Henget før ryggen er ganske bratt. Videre følges ryggen til topps.

Tid: Lang 8-10 timer 

Høydemetre: 1600 hm 

Lengde: 8,9 km 

Bratteste parti: 30 – 35 grader 1014 – 1200 moh. 30 – 35 grader 1320 – 1400 moh. 30 – 35 grader 1640 – 1700 moh

Faremomenter: Skred: Området fra Førhaugsteinan og innover går gjennom utløpsområder til skredene fra Jurafjellet. Disse går jevnlig etter store snøfall eller temperaturstigninger. Partiet opp fra vannet (1014 moh) til breen kan være svært utsatt. Dette er en stor terrengfelle.

Dette er derfor en tur som krever sikre snøforhold.

Utglidning. Selve ruta går i relativt slakt terreng, men flere steder er det bratte parti under. 

Når det er hard snøoverflate kan det derfor være flere utsatte parti. Skarejern kan gi en trygghet i slike tilfeller.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Isfjorden

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Finnan Trollstigen

Sjøvdøla-Toppturer-i-Romsdalen-2
Høyfjellspudder. Selv etter at våren er kommet nede ved fjorden kan det være gode muligheter for å finne kald vintersnø i nordhellinger i høyden. Her fra Sjøvdøla. Foto: Matti Bernitz

NED 2.13.1 NORMALVEIEN / E2 / GV

Følger omtrent samme vei ned som opp. 

Når: April – mai. 

Faremomenter: Skred: Som for oppturen. På varme dager må man være oppmerksom på stigende tempera tur utover dagen og fare for skred fra bratt, overliggende terreng. 

Himmelretning: Nord, vest, sørvest.

Høydemetre: 1600 høydemeter eller så langt snøen rekker.

Bratteste parti: 30 – 35 grader 1700 – 1640 moh. Samme som for oppturen

Tips: Turen Sjøvdøla er best egnet på vårdager med forutsigbar temperatur og solinnstråling og helst etter en natt med klarvær og gjenfrysing.

Om du har krutt i bena er det fint å kombinere med en tur bortom Nyheitinden også. Da får du også en mer direkte nedkjøring mot vann 1014 moh i et fantastisk terreng. Her kan det være gode muligheter for å finne tørr snø i de konkave flankene fra toppen og ned til vannet (1014) etter moderate snøfall sent på sesongen.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen