Fjellet er et av de mest vindutsatte i området og mye av ruten går i nærheten av en ryggformasjon. Det vil derfor være mange dager med hardt føre her midtvinters.

De beste forholdene får man kort tid etter moderate snøfall eller på soltint vårsnø.

Atkomst/parkering: Fra Eresfjord sentrum (butikken) kjører du mot Eidsvåg og tar første vei til høyre etter brua over elva (Eira). Etter 0,8 km ta av mot venstre (skilt til Grandsetra).

Følg denne veien 1,3 km til parkeringsplass rett før Bjørbakkbrua.

Tidlig eller sent på sesongen (når snøgrensen er høyere) kan det være mulig å kjøre veien videre oppover mot Storstølen (bomvei fra Grandsetra). Vær oppmerksom på at det er få parkeringsplasser langs veien etter Grandsetra.

Opp 5.5.1 normalveien 

Den korteste, men bratteste veien går om Kvidalen: Fra Vannverket følges traktorveien videre inn Kvidalen og opp forbi Forhaugstølen.

Herfra gjennom bratt, tett skog langs rygger og renner til man er over skoggrensen. Videre følges flanken sør for den tydelige NV ryggen.

Flanken er jevnt opp mot 30 grader med noen brattere parti innimellom. Mot toppen er det ofte avblåst og hardt og det kan være lurt å sette skiene litt under toppen.

Selve toppunktet er en luftig egg med bratte sider både mot NØ og SV.

En litt lengre, men slakere vei er å følge veien innover Kanndalen, forbi Grandsætra og inn til Storstølen. Her er bro over elva. Videre følges slakeste vei gjennom terrenget sørvestover mot den store NV- ryggen.

Denne rundes helst litt under Madsvarden (955 moh) for å holde god avstand til det store lehenget høyere opp i siden.

Tid: Lang 5-8 timer 

Høydemetre: 1600 hm

Lengde: 5,6 km

Bratteste parti: 30-35 grader 400-520 moh (fra Kvidalen). 30-35 grader 1100-1200 moh. 30-35 grader 1460-1680 moh

Faremomenter: Skred

Tips: Vær spesielt oppmerksom i åpninger i skogen dersom vinden har fått tak her. 

De bratte partiene over skoggrensen kan også være utsatt, spesielt rett etter snøfall og vind og i tilfeller med vedvarende svake lag i snødekket.

Mot toppen kan det ofte være avblåst og hardt. Vær forsiktig med hvor du går og husk at det kan være store skavler på NØ siden.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se samleartikkel med flere turforslag i Eresfjord

Skjorta-Toppturer-i-Romsdalen-2
Perfekte snøfohold på Skjorta. Foto: Einar Engdal

Ned 5.5.1 Normalveien / E1 / V

Følger omtrent samme vei som turen opp. Selve ryggen er ofte preget av mye vind og skiføret kan da være bedre i den litt brattere vestsiden. 

Om du vil følge den slakere varianten tilbake til Storstølen kan det være mye fin snø i den jevne nordsiden under Madsvarden og tilbake til setra.

Når: Desember – april

Faremomenter: Skred: Vær spesielt oppmerksom på brattere, åpne partier i skogen der vinden kan gi flak dannelser. På vårparten vil sola ta godt i sidene her på ettermiddagen og det kan være fare for våte løssnøskred.

Himmelretning: Nord Vest - Vest

Lengde nedkjøring: 1600 høydemeter

Bratteste parti: 30-35 grader 1460-1680 moh. 30-35 grader 1100-1200 moh. 30-35 grader 400-520 moh

Tips: Turen er vindutsatt og egner seg best som en vårskitur når sola og varmen får tak i snøen eller kort tid etter moderate snøfall. Om man ønsker alternative og litt brattere nedfarter kan man kjøre litt mer direkte vestover  og ende opp noe lengre inne i Kvidalen. Det er også leken og fin skogskjøring fra Kringlethøla (gammel setertuft, 670 moh) og videre ned ryggformasjonen (fortsettelsen av ryggen fra toppen). Her er det åpen fin skog i starten, men også her blir det tett lengst nede før man kommer inn på en skogsvei.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Skjorta-Toppturer-i-Romsdalen-3
Terrenget blir stort og stedvis bratt i Sørsiden på Skjorta. Foto: Halvor Hagen

Ned 5.5.2 Sørsiden / E3 / MV 

Dette er en krevende men flott og variert nedfart som følger flanker og renner ned den store sørsiden av fjellet. Denne siden er godt og vel 900 høydemeter, hvor mye er terreng på 35 – 45 grader. Nedfarten gjøres vanligvis på vårsnø og med forutsigbar temperatur og solinnstråling.

Når: Mars – april

Faremomenter: Skred: Hele siden er skredterreng og ruten kan bare kjøres når det er trygge forhold.

Utglidning: Det er partier med en del terreng her (klipper og hamre). Fall eller utglidning vil kunne få store konsekvenser.

Himmelretning: Sør Vest - Sør

Lengde nedkjøring: 1600 høydemeter

Bratteste parti: 30 – 45 grader 1700 – 900 moh

Tips: Det kan være vanskelig å finne tidspunkt med gode, trygge forhold i hele siden. Det er viktig å huske på at det er omtrent 1000 høydemeter forskjell mellom topp og bunn av flanken. 

Dersom snøen er akkurat passe tint i høyden vil den kanskje være veldig bløt i bunnen.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen