• Trygg topptur: Lang tur i alpine omgivelser.
  • Læringspunkt: Terrengvurdering og vurderinger av snøforhold og stabilitet.
  • Fare: Deler av turen går i potensielle utløpsområder for skred og oppstigningen mot Sandvikhaugen går i terreng opp mot 35 grader. Vår obs på stup på toppryggen.