Idet jeg endelig når toppryggen og får kontakt med Store Trollas nordvestside gjør jeg den type oppdagelse som alle skikjørere drømmer om.

Etter 800 høydemeter gåing med isøkser og stegjern i ei hard og skummel sørside er det mildt sagt spennende å finne ut hvordan forholdene er der vi skal kjøre ned.