• Trygg topptur: Hele turen kan gås i terreng under 30 grader.
  • Læringspunkt: Finne tryggeste vei i et område med mye bratt terreng.
  • Fare: Bratt terreng over Akselberget.