Ned: Ruta for oppstigningen er det tryggeste alternativet ned. Kjør sørøstsiden av toppflanken og skli tilbake mot Saufjellet har du en bred side å kjøre i tilbake mot ryggen hvor du kom opp.

  • Trygg topptur: Lang og klassisk tur, der du kan gå utenom skredterreng på nesten hele ruta. 
  • Læringspunkt: Her kan du lære mye om trygge veivalg i eksponerte omgivelser. Minimere tida der du oppholder seg i området som kan være utløpssone for skred. 
  • Fare: Det er innslag av bekkedaler og overliggende skredterreng på ruta. Topppartiet er bratt, og det kan være aktuelt å snu før du kommer hit.