Med noen av verdens høyeste kystfjell - og det høyeste nord for Korsika - byr Sunndalen på mange og lange toppturer med opp mot 1800 meter høydeforskjell. Men her fins også mer folkelige alternativer i alle vanskegrader, som alle er lett tilgjengelige og temmelig spektalulære.