Opp (alternativ 1) 

Gården Storhåg ligger på 220 moh. Be om lov til å parkere. Herfra er det naturlig å velge en av to ruter til topps.

Rute 25.1; Dette er å regne for den normale veien opp på Tellingen. Start ut fra gården rett sørvest ca 300 meter til en skogsvei som går heiskars venstre. Følg denne 200 meter retning sør og fortsett kursen 1,5 km i naturlig terreng med sikte heiskars høyre for Svartflågan. En vid søkkformasjon på 450 moh leder inn i en svak sørøstlig bue. Like øst for (heiskars venstre) p735 blir søkkformasjonen smalere og dreier mer øst (heiskars venstre). Ønskes en slakere tur opp, kan du fra 700 moh gå omveien rundt Vardefjellet (850 moh). Fra 1100 moh er det slakt til topps.

 • Tid: 4-5 timer
 • Stigning: 1030 
 • Bratteste punkt: 29 grader 800-1100 moh
 • Himmelretning: N-NV
 • Fare: Terrenget heiskars venstre for den vide søkkformasjonen er bratt.

Ned 25.1 Vestsiden

Følger samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Lett
 • Fare: Utglidningsfare på hardt føre
 • Himmelretning: NV-N 
 • Bratteste punkt: 29 grader 1100-800 moh 
 • Fall: 1030

opp 25.2 

Er snøforholdene gode kan det raskeste alternativet være å følg en skogsvei sørover rett opp fra gården. Passer Storhaugen på østsiden (heiskars venstre) via en liten koie. Følg naturlig terreng sørover mot Tellingbekken. Følg den vide søkkformasjonen (Tellingbekken) sørøst og gå opp den jevnt bratte bakken som begynner på ca 800 moh. Fortsett i slakere terreng opp til 1200 moh og rund inn på toppen fra sør.

 • Tid: 3-4 timer
 • Stigning: 1030 
 • Bratteste punkt: 35 grader 800-900 moh og 30 grader 900-1000 moh
 • Himmelretning: NV
 • Fare: Utglidningsfare på hardt føre

Ned 25.2 nordvestflanken via Tellingbekken

Fra varden dra ca 250 meter i SV retning og drei så nordvest ned den stadig brattere flanken mot Tellingsbekken. På 600 moh trekker du skikjørers høyre over mot Storhaugbekken og følger denne ned til Storhåg.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Himmelretning: NV 
 • Bratteste punkt: 30 grader 1000-900 moh og 35 grader 900-800 moh. 
 • Fall: 1030

Opp (alternativ 2, 25.3) 

Parkér på gårdstunet ved Sætermoen, 280 moh. Be om lov til å parkere. Fra gårdstunet ved den store grå garasjen går du til SØ hjørnet av det lille jordet/åpne området. Herfra følger du naturlig terreng langs Tellingelva (retning sør). Vær oppmerksom på bratt terreng med nordøstlig eksposisjon vest for søkkformasjonen. Følg Tellingelva (søkkformasjon) til 700 moh og trekk SV (heiskars høyre) over mot Storhaugbekken. Følg skålformasjonen hele veien til topps.

 • Tid: 3-4 timer
 • Stigning: 965 
 • Bratteste punkt: 29 grader 860-1060 moh, 28 grader 1100-1170 og 35 grader 1200-1246 moh
 • Himmelretning: NV-Ø
 • Fare: Mulig innblåst snø i søkket som leder opp til 1170 moh. Bratt terreng heiskars høyre for søkket.

Ned 25.3 nordsøkket via storhaugbekken

Samme vei ned som opp. Eventuelt hvis du gikk opp fra NØ, skal du fra toppen stå med ryggen til varden og ta sikte på Store Stolpen (øst-nordøst). Slipp deg ut den bratte siden ned til UTM 91236-16375 på 1170 moh. Dette er inngangen til den flotte 29 grader bratte skålformasjonen Storhaugbekken. Følg denne til Storhåg eller Sætermoen (der du satte bilen). Velg retning på ca 800 moh.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Bratte flanker skikjørers venstre side langs søkket fra 1170-860 moh
 • Himmelretning: Ø-NV 
 • Bratteste punkt: 35 grader 1246-1200 moh og 29 grader 1060-860 moh
 • Fall: 1030 (Storhåg) eller 965 (Sætermoen)

Ned 25.4 østsiden via Tellingelva

Fra toppen, stå med ryggen til varden og ta sikte på Store Stolpen (øst-nordøst). Slipp deg ut østsiden mot den store gryta på 1060 moh. Følg gryta/bollen ut retning nord (skikjørers venstre) og ned Tellingelva til Sætermoen.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Bratte flanker skikjørers venstre side langs søkket fra 1170-860 moh
 • Himmelretning: Ø-NV 
 • Bratteste punkt: 35 grader 1246-1200 moh og 30 grader 1020-850 moh
 • Fall: 965
Oversiktskart over Beiarn Sør. Fra Toppturer rundt Bodø.