Opp

Fra parkeringen ved Forsli på 380 moh, gå nordvestover og følg venstre side av Bullotåga til ca 500 moh, kryss så over og følg høyre side i naturlig terreng vest for Lisltuva. Følg Bullotåga til det lille vannet på 800 moh. På 810 moh begynner terrenget å brattne til fra 22 grader til opp mot 27 grader mellom 890-930 moh. 

  • Tid: 2-3 timer
  • Stigning: 630 
  • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien 
  • Himmelretning: SV-V
  • Fare: Kan være avblåst mot toppen

Ned 27.1 vestsida via Bullotåga

Turen følger samme vei ned som opp.

  • Vanskelighetsgrad: Lett
  • Fare: Kan være avblåst i toppartiet 
  • Himmelretning: V-SV 
  • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien 
  • Fall: 630