Fra Loftet gå i en svak bue nordover ca 1 km uten å vinne særlig høyde. Rett vest for høyde p894 begynner du å legge sporet noe mer vestlig inn på breen med sikte på Stormyrtinds bratte sydflanke som begynner på 1150 moh. Følg flanken opp til 1400 moh. Herfra gå noe heiskarss venstre inn i en 27 grader bratt skålformasjon som leder til topps.

 • Tid: 4-6 timer
 • Stigning: 610 + 700
 • Bratteste punkt: 36 grader 1160-1400 moh
 • Himmelretning: S
 • Fare: Skituren krysser en breflate som kan ha åpninger tidlig/sent på sesongen

Ned 11.1 sydflanken

Følger samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Skredfare. Utglidningsfare på hardt føre.
 • Himmelretning: S
 • Bratteste punkt: 36 grader 1400-1160 moh, 35 grader 800-680 moh og 32 grader 680-500 moh  
 • Fall: 700 + 610
 • Tips: For rettere skilinje ned til dalen kan alternativ nedfart (Ned alt) være sør for Leiråga (skikjørers høyre) med inngang like nord for p865. 

Ned 11.2 sydflanken

Følger en linje omtrent 200 meter lenger skikjørerss høyre for sporet opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Krevende
 • Fare: Skredfare. Utglidningsfare på hardt føre.
 • Himmelretning: S
 • Bratteste punkt: 40 grader 1400-1200 moh, 35 grader 800-680 moh og 32 grader 680-500 moh
 • Fall: 700 + 610
 • Tips: For rettere skilinje ned til dalen kan alternativ nedfart (Ned alt) være sør for Leiråga (skikjørers høyre) med inngang like nord for p865.

Leiråtindmassivet

Området vest for Staupåmoen omfatter Stormyrtinden, Gråtåegga, P1446 og Leiråtinden med tvillingtoppene p1470 (vestre) og p1398 (østre). Østre Leiråtind er kanskje den mest besøkte skitoppen i hele området og har flere fantastiske nedkjøringer. Toppene er lett tilgjengelig fra Staupåmoen parkeringen. 

Adkomst/parkering: Fra COOP Storjord følg FV 813 mot Moldjord 700 meter og ta av til Leiråmo. Etter 33,6 km kommer du til Staupåmoen og startstedet for turen, UTM 80398-03487. Totalt 34 km fra Storjord.

Opp til loftet (felles for de 4 toppene): Fra parkeringen 240 moh følger du den åpne flanken mellom de to bekkefarene. Flanken er jevnt 30 grader bratt helt opp til Loftet på 850 moh, UTM 79089-04005, men mellom 600-800 moh er det rundt 32 grader. På ca 650 moh trekker du gradvis inn mot det nordlige bekkefaret (heiskars høyre) og følger dette opp i en svak S-skålformasjon til det flater ut. Vær oppmerksom på de den bratte flanken mellom 750-840 moh nord for bekkefaret. På høy faregrad representerer denne skrenten en markert objektiv fare. Dette gjelder både vinter og vår. 

Stigning: 610

Bratteste punkt: 32 grader 600-800 moh

Himmelretning:

Fare: Vær oppmerksom i S-skålformasjonen mellom 650-800 moh. Her har du en bratt flanke opp heiskars høyre som representerer en objektiv skredfare på ustabile vinterdager og sene vårdager.