Opp

Fra parkeringen kryss brua som går over Beiarelva. Etter ca 50 meter tar du av til høyre inn den ubrøytede veien og følger denne inn til det orange pumpehuset, ca 300 meter. Fortsett forbi pumpehuset nye 300 meter til på lysløypa. Ved enden av lysløype sløyfa, UTM 82517-07017 følg skogsveien i retning nordøst. Følg denne hele veien til lite pumpehus på 300 moh, UTM 82972-07137. Her tar du av skogsveien og følger en markert ryggformasjon slakt oppover ca 200 meter i retning sør til denne slutter og relativt åpen bjerkeskog på høyre side av bekken tar deg opp til 470 moh. Kryss til venstre side av bekken og følger naturlig terreng til den skogkledde brinken på 600 moh og starten på bollen.       

  • Tid: 3-4 timer
  • Stigning: 920 
  • Bratteste punkt: 30 grader 600-700 moh, 25 grader 700-800 moh, 35 grader 800-900 moh og 30 grader 900-1076 moh
  • Himmelretning: NV
  • Fare: Etter dager med kraftig NØ-SØ vinder kan flanken i toppen få en del innblåst snø. Skavl i toppen av bollen.

Ned 22.1 Nordvestbollen 

Følger samme vei ned som opp.

  • Vanskelighetsgrad: Moderat
  • Fare: Skredfare! Fjellsiden er eksponert for innblåsning av snø og det er store henteområder i øst. Utglidningsfare på hardt føre. 
  • Himmelretning: NV 
  • Bratteste punkt: 30 grader 1076-900 moh, 35 grader 900-800 moh, 25 grader 800-700 moh og 30 grader 700-600 moh
  • Fall: 920