Opp

Følg beskrivelse av turen opp til Tverrelvvatnet 960 moh som angitt for Øvre Staupåtinden (20.1). Fra elveutløpet til Tverrelvvatnet går du i en nordlig kurs i slakt terreng ca 1,3 km og 250 høydemeter til du står på p1200.

 • Tid: 3-4 timer
 • Stigning: 960 
 • Bratteste punkt: 35 grader 700-800 moh
 • Himmelretning: NV-SV

Ned 21.1 sydvestryggen via Tverråga

Følger samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Lett
 • Fare: Kan være avblåst på toppryggen
 • Himmelretning: SV-NV 
 • Bratteste punkt: 35 grader 800-700 moh
 • Fall: 960

Ned 21.2 nordvestflanken fra toppryggen 

Fra p1200 moh kjør rett vest ca 175 meter ned til 1140 moh. Du står da ved inngangen til en kort 30 grader renne som leder ned i det bratte Staupåflåget Etter renna får du et 25 grader bratt parti skikjørers venstre ned til 980 moh, så følger en flott åpen flanke og videre bratt passasje mellom to fremstikkende klippepartier ned til 700 moh. Her møter du et flatere parti og en åpning i skogen ned til 500 moh. Herfra og ned skoglia er det 30 grader. Fortsett i skikjørers venstre kant av granfeltet til flata på 320 moh, UTM 81672-04596 der du treffer på en skogsvei som tar deg sørvest til Staupåmoen.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat/Krevende
 • Fare: Skredfare! Fjellsiden er eksponert for innblåsning av snø og det er store henteområder i øst. Utglidningsfare på hardt føre.
 • Himmelretning: NV 
 • Bratteste punkt: 35 grader 980-800 moh og 40 grader 800-700 moh
 • Fall: 960
 • Tips: Det bør være stabile forhold før turen gjennomføres.

Ned 21.3 nordvestflanken fra vestskuldra 

Fra p1200 moh kjører du vestover ca 600 meter mot p922 ned til 1020 moh. Her tar du skikjørers høyre ned nordvestflanken. Merk at terrenget over deg skikjørers venstre er bratt og med en hengeskavl på ca 1000 moh. Følg naturlig terreng ned til flata på 320 moh og videre ut som for 21.2.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat/Krevende
 • Fare: Skredfare! Fjellsiden er eksponert for innblåsning av snø og det er store henteområder i øst. Utglidningsfare på hardt føre. Bratt terreng skikjørers venstre i hele flanken.
 • Himmelretning: NV 
 • Bratteste punkt: 35 grader 1000-900 moh, 30 grader 900-750, 40 grader 750-660 moh og 35 grader 660-580 moh
 • Fall: 960
 • Tips: Det bør være stabile forhold før turen gjennomføres.