• Tid: 1-2 timer

 • Stigning: 430

 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien 

 • Himmelretning:

 • Fare: Terrenget nært Grytåga har bratte Ø-NØ vendte heng

Ned 6.1 sydøstryggen

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Lett

 • Fare: Ikke kom for langt skikjørers venstre mellom 420-280 moh. Grytåga har to markerte dropp (fine isklatre fosser) og bratte Ø-NØ vendte heng som ender i en åpenbar terrengfelle

 • Himmelretning:

 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien

 • Fall: 430

 • Tips: Ønskes normalt mindre oppkjørt terreng kan du fra 490 legge sporet lenger skikjørers høyre ned til 200 moh. Herfra inn på sporet opp eller videre rett ned til tett granskog som er gjennomtrengbar i skikjørers venstre del.

Ned 6.4 sydsiden til Botnåga

Fra rabbene på 490 moh kjører du rett sør en slak flanke ned til 420 moh. Her brattner det noe til og du får fin kjøring i 25 grader terreng ned til flata på 300 moh. Fortsett ned til 240 moh og drei sørøst (skikjørers venstre) og ta deg gjennom kjørbar skog til vei. Følg veien 500 meter tilbake til parkeringen.

 • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat 

 • Himmelretning: S-SØ

 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien

 • Fall: 430

 • Tips: Har du tid og fortsatt krefter i beina, anbefales det å gå fra flata på 300 moh opp til 490 igjen og kjøre 6.1 ned. Da unngår du den litt kronglete og litt slake skogturen ut til vei. Planlegger du en av nedfartene nord for Grytåga kan det være en fordel å gå disse opp evt gå opp til 490 moh og fortsette i en svak stigende bue nordøst (heiskars høyre) til respektive nedfart.

Opp nord for Grytåga (6.2 og 6.3) 

Kryss Grytåga ved sittebenken på 240 moh. Terrenget i begge traseene har det bratteste partiet mellom 420-500 moh og enkelthengvurderinger må gjøres på dager med høy skredfare. Et markert skavlheng finnes midt mellom traseene på ca 450 moh. 

 • Tid: 2-3 timer

 • Stigning: 560

 • Bratteste punkt: 30 grader 420-500 moh 

 • Himmelretning:

 • Fare: På faregrad 3 må det tas hensyn i enkeltheng nord for Grytåga

Ned 6.2 sydøstflanken mot Grytåga

Fra toppen kjører du i en rett sørøstlig kurs i 20-24 grader bratt terreng ned til 430 moh. På 430 moh må du holde skikjørers venstre (øst) for å unngå skrenter inn mot Grytåga. Kjøringen mellom 440-420 moh er 30 grader bratt. Neste bratte seksjon befinner seg fra 350-250 moh med 26-24 grader helling. Dette partiet består av en småtett buskeli ned til kryssingspunktet (benken) ved Grytåga på 240 moh.

 • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat

 • Fare: Vær oppmerksom på at terrenget skikjørers høyre under 430 moh er brattere enn 30 grader. På ustabile dager bør du derfor sikte deg inn på den lille treklyngen som står på 410 moh, skikjørers høyre for det store skavlhenget.

 • Himmelretning:

 • Bratteste punkt: 30 grader 440-420 moh

 • Fall: 560

Ned 6.3 sydøstflanken fra p618 mot grytåga 

Fra p618 kjører du i en sør-sørøstlig kurs og møter den første bratte seksjonen på 580-480 moh med 28 grader helling. På 450 moh vil du treffe på et skavlheng. Velg skikjørers venstre 50 meter og kjør i 24 grader bratt terreng til flata. Fra flaten er det bare å følge naturlig terreng  skikjørers svakt høyre ned til kryssingspunktet ved Grytåga på 240 moh.

 • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat

 • Himmelretning:

 • Bratteste punkt: 28 grader 580-480 moh (velges skikjørers høyre 50 meter for det store skavlhenget, er det 34 grader bratt her)

 • Fall: 560

 • Tips: Er det gode forhold med mye snø kan det anbefales å følge terrenget rett ned til skoggrensen på 200 moh og så ta deg skikjørers høyre inn i Grytåga for å følge denne videre ned omtrent 100 moh. Gå så opp og ut av Grytåga og inn i sporet du gikk opp. Følg ut til parkeringen.

Opp Kvalhornet (7.1) 

Skal du på Kvalhornet går du 6.1 opp til 490 moh og fortsetter videre forbi s.Nattmålstuva (634 moh) som passeres på østsiden (heiskars høyre) og fortsetter  på en NV kurs 1,5 km til topps i slakt terreng, men mellom 880-940 moh er det 30 grader bratt. Dette henget kan omgås ved å legge sporet vest-over (heiskars venstre) inn på toppryggen.

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 900

 • Bratteste punkt: 30 grader 880-940 moh  

 • Himmelretning:

Ned 7.1 sydøstsiden

Følger samme vei ned som opp. 

Vanskelighetsgrad: Lett

 • Fare: Ikke kom for langt skikjørers venstre mellom 420-280 moh. Grytåga har to markerte dropp (fine isklatre fosser) og bratte Ø-NØ vendte heng som ender i en åpenbar terrengfelle 

 • Himmelretning:

 • Bratteste punkt: 30 grader 940-880 moh 

 • Fall: 900

 • Tips: På svært tidlig sesongstart (okt-nov) er det sjelden at snøen bærer særlig bra. Terrenget fra 300 moh og ned til vei bør da forseres med forsiktighet og fartsavpassing. Det er lett å hekte i busker eller treffe bekkehull.

Ned 7.2 østflanken til Leiråga

Fra toppen legger du kursen rett sør og kjører ned til ca 900 høydemeter eller nok til å komme forbi toppskavlene. Herfra dreier du rett øst (skikjørers venstre) og kjører jevnt 30 grader ned til 700 moh. Mellom 700 moh og vannet på 569 moh er det 32 grader. Kryss vannet 569 og 546 og rund skikjørers høyre inn på vannet 520. Herfra følger du slak nord-vendt rygg opp til p618. Fra p618 legger du sporet som beskrevet under turen 6.3.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Sørg for å passere hengeskavlene langs toppeggen før du drar skikjørers venstre ned østflanken. 

 • Himmelretning: Ø-SØ

 • Bratteste punkt: 32 grader 700-570 moh. Terrenget høyre og venstre for traseen rett øst er brattere enn 32 grader

 • Fall: 900

 • Tips: Ha et øye med den siste tidens vindretning før du går for østflanken på Kvalhornet. Dette er et typisk leheng for vestlige vinder.