Opp p1446 

Fra Loftet går du nordover ca 400 m. Når du kommer til en markert flate, drei rett vest og opp på den store breflaten som følger slakt (snitt ca 20 grader) opp mot p1446. Ta deg opp på eggen i skaret til venstre for toppen og følg eggen til topps.

 • Tid: 4-5 timer
 • Stigning: 610 + 600
 • Bratteste punkt: 27 grader 1300-1446 moh
 • Himmelretning: Ø
 • Fare: Skituren går på en breflate og sprekker kan forekomme tidlig og sent på sesongen.

Ned 13.1 østsiden ned Gråtåbreen til Staupåmoen

Følger samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Mulige sprekker på breflaten tidlig og sent på sesongen.
 • Himmelretning: Ø
 • Bratteste punkt: 27 grader 1446-1300 moh, 35 grader 800-680 moh og 32 grader 680-500 moh 
 • Fall: 600 + 610
 • Tips: For rettere skilinje ned til dalen kan alternativ nedfart (Ned alt) være sør for Leiråga (skikjørers høyre) med inngang like nord for p865.

Leiråtindmassivet

Området vest for Staupåmoen omfatter Stormyrtinden, Gråtåegga, P1446 og Leiråtinden med tvillingtoppene p1470 (vestre) og p1398 (østre). Østre Leiråtind er kanskje den mest besøkte skitoppen i hele området og har flere fantastiske nedkjøringer. Toppene er lett tilgjengelig fra Staupåmoen parkeringen. 

Adkomst/parkering: Fra COOP Storjord følg FV 813 mot Moldjord 700 meter og ta av til Leiråmo. Etter 33,6 km kommer du til Staupåmoen og startstedet for turen, UTM 80398-03487. Totalt 34 km fra Storjord.

Opp til loftet (felles for de 4 toppene): Fra parkeringen 240 moh følger du den åpne flanken mellom de to bekkefarene. Flanken er jevnt 30 grader bratt helt opp til Loftet på 850 moh, UTM 79089-04005, men mellom 600-800 moh er det rundt 32 grader. På ca 650 moh trekker du gradvis inn mot det nordlige bekkefaret (heiskars høyre) og følger dette opp i en svak S-skålformasjon til det flater ut. Vær oppmerksom på de den bratte flanken mellom 750-840 moh nord for bekkefaret. På høy faregrad representerer denne skrenten en markert objektiv fare. Dette gjelder både vinter og vår. 

 • Stigning: 610
 • Bratteste punkt: 32 grader 600-800 moh 
 • Himmelretning:
 • Fare: Vær oppmerksom i S-skålformasjonen mellom 650-800 moh. Her har du en bratt flanke opp heiskars høyre som representerer en objektiv skredfare på ustabile vinterdager og sene vårdager.