Opp 

Fra det vestre hjørnet av den øverste låven, krysser du innmarka i retning sør 100 meter. Du kommer da til en ny åpen innmark der du tar sikte på å følge det store granfeltet i vestre kant (heiskars høyre). På toppen av granfeltet treffer du på en åpen glenne som går videre opp i relativt åpen skog. Ta sikte på UTM 88222-28227 som guider deg sør for (heiskars venstre) en rygg. Over dette flater terrenget ut før det reiser seg ca 25 grader bratt på 650 moh. Vær oppmerksom på skavlhenget like under toppen på p817.

 • Tid: 2-3 timer
 • Stigning: 780
 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien
 • Himmelretning:
 • Fare: Skavlheng like under toppen

Ned 4.1 nordøstsiden til Solhaug gård

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Lett
 • Fare: Skavl like under toppen
 • Himmelretning:
 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien
 • Fall: 780
 • Tips: Nydelig skogkjøring!