Opp (alternativ 1) 

Fra parkeringen ved den brune garasjen på 55 moh, går du retning sør 100 meter mot grantrekollen. Du treffer her på et gjerde og starten på en flott skogsvei som tar deg opp mot Furuhaugen. Skli 80 høydemeter ned mot Eiteråga og følge denne i retning SØ 200 meter til ei bru, alternativt krysse elva etter 100 meter hvis isen er trygg (en markert furu står på andre siden). Kryss brua og gå tilbake 100 meter og opp gjennom relativt åpent terreng. Terrenget er i snitt 25 grader bratt. På 265 moh støter du på en stor, ensom furu UTM 83872-29610. Denne er et godt holdepunkt for turen opp og ned. Ta gjerne sikte på UTM 83429-28983 som en god utgang. Over dette slaker det ut og sporet legges i en svak vestlig bue (heiskars høyre). På 750 moh brattner det til igjen, men aldri over 30 grader. Fra 1000 moh er det slakt til topps. 

 • Tid: 4-5 timer
 • Stigning: 1155
 • Bratteste punkt: 34 grader 500-600 moh
 • Himmelretning:
 • Fare: Terrenget mellom 500-600 moh krever enkeltheng-vurderinger og kan ha innblåst snø

Ned 3.1 nordøstflanken til Eiteråga

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Vær oppmerksom ved den konvekse overgangen som starter på 600 moh. Dette er et leheng og kan ha innblåst snø.
 • Himmelretning:
 • Bratteste punkt: 34 grader 600-500 moh 
 • Fare: 1155

Opp (alternativ 2) 

Denne turen opp blir lik som for Høgtinden (2), men fra det lille vannet på 960 moh, går du i en sørlig bue 1,5 km mot toppen.

 • Tid: 4-5 timer
 • Stigning: 1030
 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien
 • Himmelretning: Ø

Ned 3.2 via Storhompen østrygg

Følger samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Lett
 • Himmelretning: Ø
 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien
 • Fall: 1030
 • Tips: Skikjøringen langs Storhompen kan gå i avblåst terreng så pass på skia.

Ned 3.3 nordflanken via ågleinåga østlig variant 

Fra toppen legg sporet ned den nydelige nordvendte brebollen mot Ågleinvatnet på 788 moh i 25 grader bratt terreng. Kryss vatnet til utløpet og fortsett skikjørers venstre for bekkefaret ned mot Ågleinåga. På 600 moh treffer du inngangen til den trange Agleinåga-passasjen. Følg videre som beskrevet for Høgtinden trasee 2.2 (side 219).

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Ågleinåga er en terrengfelle uten fluktmuligheter og de lokale bevitner store vårskred fra Storhompens østside (hengeskavl og svaberg) og Nonsfjellets nordhellinger hvert år.
 • Himmelretning: N-NØ
 • Bratteste punkt: 30 grader 700-500 moh
 • Fall: 1030
 • Tips: Fra enden av den åpne flaten 650 moh kan du ta deg opp på Storhompen og følge sporet du gikk opp dersom dette virker tryggest under dagens forhold eller velge trasee 2.2 alt som beskrevet for Høgtinden.

Ned 3.4 nordflanken via Ågleinåga vestlig variant

Som for 3.3 ned til utløpet av Ågleinvatnet. Velg skikjørers høyre for bekkefaret og fortsett svakt skikjørers høyre til du får en direkte linje mot skogsveien. Du unngår da den trange Ågleinåga-passasjen.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Ågleinåga er en terrengfelle uten fluktmuligheter og de lokale bevitner store vårskred fra Storhompens østside (hengeskavl og svaberg) og Nonsfjellets nordhellinger hvert år.
 • Himmelretning: N-NØ
 • Bratteste punkt: 34 grader 700-600 moh
 • Fall: 1030