Opp Leiråtinden 

Fra Loftet gå nordover ca 400 m. Ved en markert flate, drei rett vest og opp på den store breflaten. På 1020 moh drei sørvest og følg breen 26 grader opp til skaret 1320 moh mellom p1398 (heiskars venstre) og p1470 (heiskars høyre). Fra skaret ta deg opp på en av toppene. Greieste vei opp på p1470 er å fortsette 200-300 meter videre inn i skaret og gå opp via sørvestryggen.

 • Tid: 4-5 timer
 • Stigning: 610 + 550 (Leiråtinden øst) eller 620 (Leiråtinden vest)
 • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien
 • Himmelretning: Ø-NØ
 • Fare: Skituren går på en breflate og sprekker kan forekomme tidlig og sent på sesongen.

Ned 14.1 Leiråtindbreen via Gråtåbreen til Staupamoen

Samme vei ned som opp. En fantastisk fin skiflanke ned til breen! Et alternativ fra p1470 er å slippe seg ned den 150 meter høye og 35 grader bratte sørøstflanken.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Mulige sprekker på breflaten tidlig og sent på sesongen.
 • Himmelretning: NØ-Ø
 • Bratteste punkt: 26 grader 1320-1020 moh (35 grader 1470-1320 moh ned SØ flanken på p1470)
 • Fall: 550/620 + 610

Ned 14.2 Østflanken til Loftet via Leiråtindbreen

Fra skaret på 1320 moh kjør ned til ca 1200 moh og drei så ned i (skikjørers høyre) en svak skålformasjon som leder mellom to markerte klippeformasjoner ned til Loftet. Fornuftige sporvalg er viktig på ustabile dager.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Terrenget mellom 1200-1000 moh har enkeltheng som er brattere enn 30 grader
 • Himmelretning: NØ-Ø
 • Bratteste punkt: Enkeltheng brattere enn 30 grader 1200-1000 moh
 • Fall: 550/620 + 610
 • Tips: Velg disiplinert kjøremønster i skålformasjonen ned til 1000 moh

Ned 14.3 Østflanken direkte til Loftet

Fra skaret på 1320 moh legger du sporet østover (skikjørers høyre) ned gradvis brattere terreng langs nordsiden på p1398. På 1050 moh drar du skikjørers venstre mot Loftet. På gode forhold kan du fra 1050 moh fortsette linjen rett øst ned til 1000 moh og her dreie skikjørers høyre ca 200 meter ned til kanten på 920 moh. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Dette er generelt en bratt skilinje som krever gode forhold. Det kan ligge innblåst snø i de bratte hellingene under nordsiden av p1398. Vær ellers oppmerksom på overgangen fra 920 moh i Ned alt.2.
 • Himmelretning: NØ-Ø-SØ
 • Bratteste punkt: 35 grader 1280-1100 moh (brattere jo nærmere nordsiden av p1398). 40 grader 920-750 moh, 30 grader videre ned til dalen (14.3 alt)
 • Fall: 550/620 + 610
 • Tips: Velg disiplinert kjøremønster ned hele traseen

Leiråtindmassivet

Området vest for Staupåmoen omfatter Stormyrtinden, Gråtåegga, P1446 og Leiråtinden med tvillingtoppene p1470 (vestre) og p1398 (østre). Østre Leiråtind er kanskje den mest besøkte skitoppen i hele området og har flere fantastiske nedkjøringer. Toppene er lett tilgjengelig fra Staupåmoen parkeringen. 

Adkomst/parkering: Fra COOP Storjord følg FV 813 mot Moldjord 700 meter og ta av til Leiråmo. Etter 33,6 km kommer du til Staupåmoen og startstedet for turen, UTM 80398-03487. Totalt 34 km fra Storjord.

Opp til loftet (felles for de 4 toppene): Fra parkeringen 240 moh følger du den åpne flanken mellom de to bekkefarene. Flanken er jevnt 30 grader bratt helt opp til Loftet på 850 moh, UTM 79089-04005, men mellom 600-800 moh er det rundt 32 grader. På ca 650 moh trekker du gradvis inn mot det nordlige bekkefaret (heiskars høyre) og følger dette opp i en svak S-skålformasjon til det flater ut. Vær oppmerksom på de den bratte flanken mellom 750-840 moh nord for bekkefaret. På høy faregrad representerer denne skrenten en markert objektiv fare. Dette gjelder både vinter og vår. 

 • Stigning: 610
 • Bratteste punkt: 32 grader 600-800 moh
 • Himmelretning:
 • Fare: Vær oppmerksom i S-skålformasjonen mellom 650-800 moh. Her har du en bratt flanke opp heiskars høyre som representerer en objektiv skredfare på ustabile vinterdager og sene vårdager.