Opp 

Fra parkeringen følg skogsveien som går 50 meter nord for den grå bua rett ved veien. Vær tålmodig og følg skogsveien i to lange kryss. Først nordover ca 800 meter, så sørover ca 1 km. På 480 moh, UTM 82678-09389, legger du eget spor opp den åpne bjerkeskogen i nordvestlig retning (heiskars høyre) mot p1112. Over 740 er terrenget slakere inntil 30 graders terreng mellom 1000-1100 moh. Kanten opp til sadelen mellom Kamtind og p1112 kan ha en liten skavl.

 • Tid: 3-4 timer
 • Stigning: 950
 • Bratteste punkt: 30 grader 640-740 moh (brattere enkeltheng) og 1000-1100 moh
 • Himmelretning:
 • Fare: Mulig skavl på toppeggen

Ned 8.1 sørøstsiden til Litjjorda

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Mulig innblåst snø i inngangen til SØ flanken. Skredfare.
 • Himmelretning:
 • Bratteste punkt: 30 grader 1100-1000 moh og 740-640 moh
 • Fall: 950
 • Tips: Er føret egnet for skogkjøring kan du forsøke å ta deg gjennom skogen (relativt tett) til veien i stedet for å følge skogsveien slavisk.