Opp (Sandnesdalen) 

Fra parkeringen følger du en traktorvei 1,5 km inn Sandnesdalen til ei lita hytte. Det går svakt oppover hele veien, så skifeller er en fordel (utmarsjen gjøres enkelt uten skifeller og bare noen stavtak).

Etter hytta begynner terrenget å stige slakt og i en nordvestlig bue inn i Fagerdalen. Fortsett i nordvestlig retning forbi Blåurda til like vest for p676 og drei så rett vest og opp den gradvis brattere flanken til sadelen mellom p882 og Isvasstinden. Flanken er ca 30 grader de siste 50 høydemeterne.

 • Tid: 4-5 timer

 • Stigning: 860

 • Bratteste punkt: 30 grader 800-850 moh 

 • Himmelretning: SØ-Ø

 • Fare: Bekken opp fra Sandnesdalen til Fagerdalen kan ha åpne partier sent på sesongen

Ned 9.1 sydryggen via østflanken 

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Lett

 • Fare: Issvuller eller åpne partier i bekkefaret ned fra Fagerdalen 

 • Himmelretning: Ø-SØ

 • Bratteste punkt: 30 grader fra skaret 850 moh til 800 moh

 • Fall: 860

Ned 9.2 østflanken direkte 

Følger ned den brattere østflanken direkte fra toppen mot p676. På ca 750 moh dreier du SØ og inn på sporet du gikk opp.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Issvuller eller åpne partier i bekkefaret ned fra Fagerdalen

 • Himmelretning: Ø-SØ

 • Brattetse punkt: 36 grader 900-800 moh

 • Fall: 860

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Bodø og Sandhornøya og Småtindan. 

Opp (Ravika 9.3) 

Fra parkeringen ved den grønne garasjen følg skogsveien sørvest som følger vestsiden (høyre) av Ravikelva. Etter ca 200 meter kommer en Y-formet deling der du fortsetter rett frem og under kraftledningen.

Skogsveien går snart over til en sti som leder inn på flate myrdrag. Hold kontakt med Ravikelva (ca 100 m vest) hele veien (1,2 km) inn til de store myrene ved Hornkroken 150 moh.

Fra myrene gå retning syd med sikte på den markerte rampen som starter på 200 moh og ender opp 660 moh like øst for (heiskars venstre) den markerte klippeveggen.

Fra toppen av rampen går du sørover mellom de to små Isvatna og opp like vest for p676. Gå så opp (9.1) den gradvis brattere flanken til sadelen mellom p882 og Isvasstinden.  

 • Tid: 4-5 timer 

 • Stigning: 900

 • Bratteste punkt: 30 grader 240-340 moh, 25 grader 340-580 moh og 34 grader 580-660 moh. Flanken er ca 30 grader de siste 50 høydemeterne.

 • Himmelretning: NØ-Ø

 • Fare: Mulig innblåst snø i toppen av rampen (580-660 moh)

 • Utstyr: Stegjern og isøks på hardt føre

Ned 9.3 (Ravika) østflanken til nord-østrampen 

Fra toppen kjører du ned østflanken (9.2) mot p676 og dreier nord (skikjørers venstre) på 700 moh ned til Isvatna. Kurs videre nord opp en slak søkkformasjon via UTM 61568-42934 (680 moh).

Dette er inngangen til Ravikrampen som starter med 34 grader. Følg ut til Ravika via myrdraget og vest for Ravikelva (skikjørers venstre).

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Mulig innblåst snø i inngangen til rampen (660-580 moh)

 • Himmelretning: Ø-NØ

 • Bratteste punkt: 34 grader 660-580 moh, 25 grader 580-340 moh og 30 grader 340-240 moh

 • Fall: 900