Adkomst/parkering: Kjør RV 80 fra Bodø retning Fauske. Ved Hopen, etter 8,5 km, følg skilting til Vatne. Etter avkjøring Vatne kjør veien videre 7,3 km til Stormyra skytefelt, UTM 92753- 71067 (opp alternativ 1) eller 8,7 km til veibom ved Heggmoen, UTM 93969-71028 (opp alternativ 2).

Opp (alternativ 1) 

Det slakeste alternativet for opptur og egner seg best når det er bra med snø som dekker de første svabergene. Sen vår eller tidlig vinter får du gjerne landkjenning her. Kryss Stormyra mot den slake ryggen rett NØ for p90 og følg naturlig terreng mot toppen.

Unngå bekkefar som begynner på ca 300 moh, men velg høyre side av bekkefaret. På 700 moh kan du nå toppen via sørvestflanken (høyre side av klippefremspring) eller vestryggen (venstre side av klippefremspring). 

 • Tid: 2-3 timer

 • Stigning: 720

 • Bratteste punkt: 30 grader 700-770 moh (hvis SV flanken på høyre side av klippefremspring velges)

 • Himmelretning: SV-S

 • Fare: Unngå bekkefaret på 300 moh på dager med skredfare. Vær oppmerksom på skavlkanten på toppeggen.

Ned 1.1 sydvestsiden via halfpipen til Stormyra

Følger samme vei ned som opp. Vær oppmerksom på mulig fremstikkende klipper fra 270 moh.

 • Vanskelighetsgrad: Lett

 • Fare: Tidlig og sent på sesongen kan snøen dekke dårlig de nederste 200 høydemeterne

 • Himmelretning: S-SV

 • Bratteste punkt: 30 grader 770-700 moh (SV flanken skikjørers venstre for klippefremspringet)

 • Fall: 720

 • Tips: Oppsøk naturlige snølommer fra 300 moh for å unngå landkjenning tidlig eller sent på sesongen. Hold farta nede hvis du er ukjent i området og redd for skia.

Opp (alternativ 2)

Denne oppturen er å foretrekke og gir god oversikt over den jevneste nedkjøringen. Parkér ved bommen og følg skogsveien nordover ca 1,5 km til du treffer et veikryss med skiltet «Advarsel. Isen usikker». Ta inn veien til venstre, følg forbi et lite pumpehus og fortsett sti/åpent spor ca 300 meter til en stor åpen slette.

Her dreier du nordover og følg naturlig terreng i retning toppen. Med denne kursen gjennom mest mulig åpen skog, vil du komme rett opp i halfpipen. Følg skålformasjonen til 700 moh og gjør de samme vurderingene som under alternativ 1.

 • Tid: 2-3 timer

 • Stigning: 760

 • Bratteste punkt: 30 grader 300-400 moh og 700-770 moh hvis SV flanken på høyre side av klippefremspring velges

 • Himmelretning: S-SV

 • Fare: Vurder forholdene i søkkformasjonen mellom 300-400 moh med tanke på skred. Alternativt trekk ut på ryggen heiskars venstre for søkket. 

Finn flere flotte toppturer i Bodø og Valnesfjorden her

Ned 1.2 halfpipen via sydsøkket til Heggmoen  

Følger samme vei ned som alternativet du valgte opp. Sørvestflanken like under toppen er 30 grader bratt. Følg denne ned men hold skikjørers høyre og rund under klippefremspringet og hold høyden i en travers mot høyre til starten av skålformasjonen (halfpipen).

 • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat

 • Fare: I enden av halfpipen på 400 moh bør du velge skikjørers høyre for søkkformasjonen videre dersom skredforholdene er uoversiktlige

 • Himmelretning: SV-S

 • Bratteste punkt: 30 grader 780-700 moh og 400-300 moh 

 • Fall: 760

 • Tips: På 200 moh bør du begynne å tenke skikjørers høyre for å holde høyden slik at du kan gli ut til skogsveien som tar deg ned til parkeringen.

Ned 1.3 sydrenna mot Heggmovatnet

Et alternativ ned fra toppen er den sydvendte renna rett ned til Heggmovatnet. Den er en fortsettelse av sørvestflanken fra klippefremspringet på 700 moh. 30 grader ned til 500 moh. Gradvis slakere gjennom skogen. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Nedkjøringen går i en trang formasjon og du har bratt terreng på begge sider – terrengfelle! Sent på sesongen må du spesielt ta hensyn til vårskred 

 • Himmelretning: SV-S

 • Bratteste punkt: 35 grader 500-300 moh 

 • Fall: 760

 • Tips: På 250 moh bør du begynne å tenke skikjørers høyre for å holde høyden slik at du kan gli ut til skogsveien som tar deg ned til parkeringen