Opp 

Fra den rød bua starter en skogsvei i retning SØ. Etter 100 meter kommer du til en grind. Følg skogsveien til en Y-deling på 240 moh, ta til høyre. Fortsett skogsveien til 300 moh der du kommer til et valg mellom venstre (retning mot ei lita bu) eller høyre. Velg høyre som tar deg gjennom et tett granfelt og videre opp i åpent terreng på 450 moh. Ta deg opp det 30 grader bratte terrenget som starter på 500 moh mot to varder på kanten 640 moh. På 640 moh er du over det bratte og ferdig med småskogen. Terrenget videre til topps på en sørøstkurs er åpent og ca 20 grader bratt. 

  • Tid: 3-4 timer
  • Stigning: 850 
  • Bratteste punkt: 30 grader 500-640 moh
  • Himmelretning: NV
  • Fare: Terrenget fra 500-640 moh er 30 grader bratt åpen småskog med enkeltheng som kan være brattere.

Ned 24.1 nordvestsiden til moen gård

Følger stort sett samme vei ned som opp, men du kan legge inn mange artige snarveier mellom Z-svingene på skogsveien eller ta deg ut åpne snauhogsfelt skikjørers høyre av skogsveien du fulgte opp. Mye bra skogkjøring!

  • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat
  • Fare: Overgangen på 640 moh kan ha innblåst snø
  • Himmelretning: NV 
  • Bratteste punkt: 30 grader 640-500 moh
  • Fall: 850