Fra Loftet gå i retning N ca 500 m til du naturlig treffer på SØ ryggen som leder opp til p1430. Ryggen er 25 grader bratt opp til 1260 moh der du møter et 35 grader bratt parti opp til 1300 moh. Det siste partiet til topps er 25 grader.

 • Tid: 4-5 timer
 • Stigning: 610 + 580 
 • Bratteste punkt: 35 grader 1260-1300 moh
 • Himmelretning:
 • Fare: Noe av skituren går på bre som kan ha åpninger tidlig/sent på sesongen

Ned 12.1 sørøstryggen via Gråtåbreen

Følger samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Utglidningsfare på hardt føre mellom 1300-1260. Kan være avblåst med oppstikkende steiner
 • Himmelretning:
 • Bratteste punkt: 35 grader 1300-1260 moh, 35 grader 800-680 moh og 32 grader 680-500 moh
 • Fall: 580 + 610
 • Tips: For rettere skilinje ned til dalen kan alternativ nedfart (Ned alt) være sør for Leiråga (skikjørers høyre) med inngang like nord for p865. 

Ned 12.2 sørøstryggen via stormyrbreen

Følger sørøstryggen ned til 1240 moh og dra skikjørers venstre ned nordøstflanken mot breen i 25 grader helling. Følg ned til 1000 moh og hold høyden skikjørers høyre mot sporet du gikk opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: Utglidningsfare på hardt føre mellom 1300-1260. Kan være avblåst med oppstikkende steiner 
 • Himmelretning: SØ-NØ
 • Bratteste punkt: 35 grader 1300-1260 moh, 35 grader 800-680 moh og 32 grader 680-500 moh
 • Fall: 580 + 610
 • Tips: For rettere skilinje ned til dalen kan alternativ nedfart (Ned alt) være sør for Leiråga (skikjørers høyre) med inngang like nord for p865. 

Ned 12.3 sydflanken via Gråtåbreen

Fra toppen kjører du ned den nydelige sydflanken til breen. Mellom 1320-1200 moh er det 35 grader. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat
 • Fare: På våren får flanken mye solinnstråling så tenk tid på dagen for å få best mulig kjøresnø.
 • Himmelretning: S
 • Bratteste punkt: 35 grader 1320-1200 moh, 35 grader 800-680 moh og 32 grader 680-500 moh 
 • Fall: 580 + 610
 • Tips: For rettere skilinje ned til dalen kan alternativ nedfart (Ned alt) være sør for Leiråga (skikjørers høyre) med inngang like nord for p865.

Leiråtindmassivet

Området vest for Staupåmoen omfatter Stormyrtinden, Gråtåegga, P1446 og Leiråtinden med tvillingtoppene p1470 (vestre) og p1398 (østre). Østre Leiråtind er kanskje den mest besøkte skitoppen i hele området og har flere fantastiske nedkjøringer. Toppene er lett tilgjengelig fra Staupåmoen parkeringen. 

Adkomst/parkering: Fra COOP Storjord følg FV 813 mot Moldjord 700 meter og ta av til Leiråmo. Etter 33,6 km kommer du til Staupåmoen og startstedet for turen, UTM 80398-03487. Totalt 34 km fra Storjord.

Opp til loftet (felles for de 4 toppene): Fra parkeringen 240 moh følger du den åpne flanken mellom de to bekkefarene. Flanken er jevnt 30 grader bratt helt opp til Loftet på 850 moh, UTM 79089-04005, men mellom 600-800 moh er det rundt 32 grader. På ca 650 moh trekker du gradvis inn mot det nordlige bekkefaret (heiskars høyre) og følger dette opp i en svak S-skålformasjon til det flater ut. Vær oppmerksom på de den bratte flanken mellom 750-840 moh nord for bekkefaret. På høy faregrad representerer denne skrenten en markert objektiv fare. Dette gjelder både vinter og vår. 

 • Stigning: 610
 • Bratteste punkt: 32 grader 600-800 moh
 • Himmelretning:
 • Fare: Vær oppmerksom i S-skålformasjonen mellom 650-800 moh. Her har du en bratt flanke opp heiskars høyre som representerer en objektiv skredfare på ustabile vinterdager og sene vårdager.