• Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 961

 • Bratteste punkt: 35 grader fra skaret 900-961 moh 

 • Himmelretning:

 • Fare: Skavler på toppeggen.

 • Utstyr: Stegjern og isøks mot toppen. Skarejern ved vårskikjøring.

Ned 2.1 sydøsteggen til nordøstskardet

Følger samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat  

 • Fare: Ved vårskikjøring er det sentralt å treffe riktig tid på dagen i forhold til solpåvirket snø og skaredannelse

 • Himmelretning:

 • Bratteste punkt: 35 grader 961-900 moh

 • Fall: 961

Ned 2.2 sydøsteggen til nordøstbollen

Følger samme vei ned som opp ned til 800 moh og drei skikjørers venstre over NØ ryggen. Du kommer inn i en flott nordøstvendt bolle ned til 400 moh og inngangen til en brattere søkkformasjon. Du bør på ca 200 moh begynne en skikjørers høyre travers skrånende nedover mot Breidvika. Fra 200 moh er det en del kratt og steinur.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Himmelretning: NNØ

 • Bratteste punkt: 30 grader 400-300 moh og 35 grader 280-180 moh

 • Fall: 961

 • Tips: Ved å holde en skikjørers høyre travers mot Breidvika allerede på 200 moh kan du unngå en flat utmarsj (1 km) langs fjæra.

Ned 2.3 sydøsteggen via nordøstryggen til nordøstrenna 

Følg nordøstryggen ut til 560 moh. Her treffer du inngangen til en bratt og smal renne som leder rett ned i fjæra. Renna er 45 grader bratt. Midtveis må du passere en stor stein skikjørers venstre. På omtrent 100 moh begynner du en travers skikjørers høyre mot Breidvika.

 • Vanskelighetsgrad: Krevende

 • Fare: Stor stein midtveis i renna må passeres skikjørers venstre.

 • Himmelretning:

 • Bratteste punkt: 45 grader 560-200 moh

 • Fall: 961

Ned 2.4 nordribben til nordøstbollen

Den spenstigste turen ned fra Aurnestindan. Linja følger den meget smale nordkammen et stykke før du tipper skikjørers høyre inn i nordøstbollen. Fra toppunktet dra ca 50 meter vest og slipp deg bratt ned 50 høydemeter til nordflanken. Følg denne ned til 600 moh, svært eksponert (IKKE velg skikjørers venstre!). Fra 600 moh drar du skikjørers høyre inn i nordøstbollen og følger denne som for 2.2.

 • Vanskelighetsgrad: Krevende

 • Fare: Langs den smale nord-kammen må du ikke komme for langt skikjørers venstre.

 • Himmelretning: NNØ

 • Bratteste punkt: 40 grader (fra toppunktet og de første 50 høydemeterne)

 • Fall: 961

 • Tips: Ved å holde en skikjørers høyre travers mot Breidvika allerede på 200 moh kan du unngå en flat utmarsj (1 km) langs fjæra.