– Det stemmer at vi rydder i flere av skogsområdene rundt skisenteret, blant annet Gummiskogen. Dette er et prosjekt som skal pågå i flere år framover, først og fremst for å gjøre det lettere for våre mannskaper å bidra i redningsaksjoner. Men en bonus ved dette arbeidet er at skogskjøringen nødvendigvis vil bli bedre. Skogen gror jo igjen, og var betydelig åpnere for bare 10-15 år siden, sier daglig leder i Skistar Hemsedal, Martin Letzter.