I 2021 ble Skistar, selskapet som eier blant annet alpinanleggene i Trysil og Hemsedal, ilagt en foretaksstraff på 5 millioner kroner etter en dødsulykke i sistnevnte anlegg.

Ulykken skjedde da en kvinnelig skikjører var på vei ned mot heisområdet i forbindelse med NM i alpint i 2019.

Kvinnen kjørte utenfor kanten av et kunstig snøplatå som var bygget blant annet på grunn av TV-produksjon under mesterskapet. Hun kjørte utfor en flere meter høy kant og slo hodet i trafostasjonen i bakkant.

I etterkant har Skistar fått kritikk for dårlig merking av det aktuelle området.

Døde tre dager senere

Ulykken skjedde den 20. mars 2019, rundt klokka 17:50. Kvinnen ble fraktet til Oslo Universitetssykehus Ullevål med omfattende hodeskader, og døde tre dager senere.

Skistar tapte saken da den kom opp i tingretten i fjor vår. Foretaksstraffen ble anket, men nå har lagmannseretten kommet til samme konklusjon.

Det melder rett24.no.

Skistar er etter tiltalen dømt for uaktsomt drap etter ulykken med dødelig utfall. Foretaksstraffen blir stående fra tidligere rettsrunder, i tillegg må eieren av alpinsenteret betale 125 000 kroner til hver av foreldrene.

Foreldrene er også tilkjent erstatning for økonomisk tap. Etter behandlingen i lagmannsretten har nå saksomkostningene nå steget til 240 000 kroner.

Mener området var for dårlig sikret

Lagmannsretten legger til grunn for dommen at de ikke mener Skistar har gjort nok for å sikre det aktuelle området i forbindelse med NM i Alpint.

«Lagmannsretten tar utgangspunkt i at det var en klar forventning om at Skistar som eier av alpinanlegget, etablerte sikringstiltak som reduserte sannsynligheten for ulykker knyttet til den risiko for fare som trafobygget – sett i sammenheng med en visuelt lite synlig snøkant og en kraftig helning mot trafobygget – representerte i det aktuelle nedfartsområdet. Denne klare forventningen fremgår av reglene for sikkerhet i alpinanlegg som følger av produktkontroll-loven og internkontrollforeskriften (..) Etter lagmannsrettens syn har ikke Skistar oppfylt denne forventningen», heter det i dommen.

Skistar har nå mulighet til å ta saken videre til Høyesterett for en endelig avklaring.

Overfor rett24.no uttaler forsvarer Anders Brosveet på Skistars vegne at det kan være aktuelt å ta saken videre.

– Det er for det første vurderingen av om uaktsomheten omfattet dødsfølgen, dernest vurderingen av om uaktsomheten var grov, og til sist hvorvidt feilvurderinger foretatt av ledere på lavere nivåer i organisasjonen kan danne grunnlag for oppreisningsansvar etter det såkalte organansvaret, sier Brosveet.

Fri Flyt har gitt destinasjonssjef Andreas Smith-Erichsen mulighet til å kommentere saken. Han henviser videre til advokat Anders Brosveet i Advokatfirmaet Elden.