Det var i mars 2019 at en kvinne kjørte inn i en trafostasjon da hun stod på ski i Tottenløypa i Hemsedal. I utgangspunktet fikk skisenteret en foretaksstraff på fem millioner kroner, som de ikke aksepterte.

Dermed havnet altså saken i retten, hvor det flertallet i Buskerud tingrett mener selskapet har opptrådt grovt uaktsomt.

Dermed blir boten, i tillegg til en erstatning på nesten 400.000 kroner stående.

Det er foreløpig ikke klart om skisenteret vil anke dommen.

– Dette er en dissensdom, der vi er enige med mindretallet. På vesentlige punkter er dommen også nokså tynn, og det er objektive fakta som er referert feil, sier advokat Anders Morten Brosveet, en av Skistars forsvarere til Hallingdølen.

Dette er ikke første dødsulykke i Tottenløypa. I 2006 omkom også en 54 år gammel i samme område. I 2017 døde også en mann i 20-årene livet i løypa.

Tottenløypa er merket svart.