Raundalselva i Voss er en av verdens beste og mest tilgjengelige padleelver. Elva har vært varig vernet mot kraftutbygging siden 1986, men nå mener flertallet i Voss kommunestyre at vernet bør oppheves, og elva bygges ut. Dette vil medøre et dramatisk fall i vannføringa i Raundalselva.

– Raundalen opplever nedgang i folketall, dalen er i ferd med å dø ut. Infrastruktur er viktig for å sikre at folk fortsatt vil bo der. Utbygging av Raundalselva vil medføre et kraftig løft for fylkesveien gjennom dalen. Dette er en vei som aldri vil bli prioritert foran større fylkesveier rindt Bergen, men med denne løsningen vil veien bli en realitet. I tillegg til utbygging av Raundalselva gi Voss kommune ekstrainntekter på ca. 15 millioner kroner i året, og det kommer selvsagt godt med, sier varaordfører Hauge.

Annonse

Han legger til at kraftverket vil stoppes under Ekstremsportveko, og at det ikke er snakk om å bygge demning i dalen.

– Vi har tatt hensyn til både fauna, flora og artsmangfold og kommet fram til en god løsning. Såvidt jeg kan se, er det bare elvepadlerne dette kan gå ut over, sier Hauge.

Mange har engasjert seg kraftig i kampen mot utbygging av elva, og de får støtte av Voss SV, Voss Venstre og partiet Rødt. Bak organisasjonen Redd Elvene står Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening (DNT), DNT Ung, Natur og Ungdom og Norges padleforbund. Under Ekstremsportveko 2011 inviteres det til debatt om saken.

– Mandag 27. juni blir det debatt på Voss Kulturhus, med Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, Bjørn Lødemel fra Høyre i Energi- og miljøkomiteen, varaordfører Sigbjørn Hauge og Sven Andersen, generalsekretær i Padleforbundet, skriver Vågard Erdahl Nyaas fra Naturvernforbundet i en e-post til friflyt.no.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, lar seg ikke imponere av varaordføreren i Voss sine argumenter. Han mener at utbygging uansett vil forringe elva og naturen rundt, og at det er galskap å oppheve vernet av Raundalselva. 

– Veien gjennom Raundalen skal nok ikke legges nedi elva, så det burde gå an å bygge veien uten å ødelegge elva såvidt jeg kan forstå. Dessverre er det en typisk systemfeil at norske kommuner kan tjene penger på å ødelegge naturen vår. Det er ingen premiering for kommuner som ønsker å ta vare på naturen. Det burde det vært slik at kommuner med mye og urørt natur, som Voss, på en eller annen måte ble premiert for å ta vare på naturen sin, sier Haltbrekken.

– Men vil ikke vannkraftutbygging bidra til å redusere global oppvarming? 

– Vel, vi er ikke imot all vannkraftutbygging, men kan ikke bygge ut de fineste elvene. Dessuten er det ikke her skoen trykker. Kun ved effektivisering kan man redusere energiforbruket i alle norske bygninger med 40 terrawattimer med den kraften vi allerede har. Det er like mye som 70-80 Altakraftverk. Derfor blir det enda mer feil å ødelegge enda ei norsk elv, sier Haltbrekken.

Se Haltbrekken og varaordfører Sigbjørn Hauge med flere diskutere videre i Voss kulturhus mandag 27. juni.

Har du innspill til Stortingspolitikerne som skal avgjøre dette til slutt? Skriv dine argumenter i kommentarfeltet, og Fri Flyt lover å sende dem til rette vedkommende!