Du kan få mange, flotte og relativt slakke skiturar i dette området langt utover i juni månad.

Gjerne kombinert med overnatting på ei av dei mange ÅST-hyttene i Tafjordfjella.