Før du ser dette nettkurset, så sørg for at du har fått med deg teknikktipsene fra om grunnposisjonen for skikjørere, eller i det minste vet hvordan du skal stå i grunnposisjon. Alt henger sammen, etter A kommer B. B er i dette tilfellet en introduksjon til hvordan du – uten skrens – får skiene til å legge rene linjer, serpentiner, i snøen.  

Som Finseth sier: «Etter du har sjitt det her, så kjem du te å kjør snøen som han var smær!»