Moderne skikjøring bygger på en tradisjon hvor skiene ble brukt som nytteverktøy og framkomstmiddel, i fri snø til skogs og til fjells. Nå tilbringer de fleste skikjørere tid i skianlegg som stiller med heis og tilrettelagte skiløyper for sine gjester. I løpet av en dag på ski vil mange av oss kjøre både i og utenfor løypene – sporene våre krysser løypekanter, og vi varierer mellom løs snø og faste løyper i løpet av én og samme tur. 

Men hvilket område vi kjører på ski i, har betydning for hvilket ansvar som påhviler skikjører og skianlegg.