– Det er ikke tatt stilling til om det vil bli etablert et ferdselsforbud i Djevelberget kommende vinter. Det avhenger av flere forhold, herunder hvordan snøforholdene blir. Dersom det blir aktuelt å etablere et slikt forbud vil erfaringene fra forrige vinter bli innhentet, sier politimetser i Troms, Ole Bredrup Sæverud, til Fri Flyt.

LES OGSÅ: Forbyr ferdsel i Djevelberget

Politiet måte tåle sterk kritikk da de etablerte ferdselsforbud i området Djevelberget i fjor. Årsaken var fare for snøskredulykker, i området som de mener stadig vekk fører til kostbare utrykninger for redningsmannskaper. Men flere frikjørere og Røde Kors-folk mente forbudet ville virke mot sin hensikt.

LES OGSÅ:  – Mot sin hensikt

Straffereaksjonene for brudd på ferdselsdorbudet, som altså kun gjaldt området Djevelberget, var bøter og beslaglegging av utstyr. Ferdselsforbudet gjaldt så lenge det var snø i området.

LES OGSÅ: – Politiet har retten på sin side

– Friluftsloven legger opp til fri ferdsel i utmark, noe politiet selvsagt støtter opp om. Samtidig har politiet ansvar for publikums sikkerhet. Ferdsel på vinteren i alpint terreng har økt betrakelig de siste årene, og det er ting som tyder på at utviklingen vil fortsette. Det skaper positive ringvirkninger for samfunnet, og noen utfordringer for politiet. Det spesielle med Djevelberget er nærheten til en skiheis, noe som medfører at det er lett tilgjengelig, at ferdselsmengden blir større og det alltid vil gå skispor inn i et eventuelt skred, som gjør det umulig å fastslå med sikker het om noen er tatt eller ikke, sier politimester Sæverud.

LES OGSÅ: Kritisk til ferdselsforbud