– For det første mener jeg at ferdselen i området ikke bil blir redusert nok til at det hjelper mot skredulykker. Dessuten vil alle som ferdes der slutte å varsle fra hvis de havner i en skredsituasjon. De som derimot vil varsle, er vitner som sitter langt unna, og dermed kan resultatet bli at en storstilt, kostbar og unødvendig redningsaksjon settes i gang, sier Skjelbakken til Fri Flyt.

Feil sted

Han mener også at det er helt feil å plassere forbudet på Djevelberget, hvor det aldri har skjedd dødsfall i forbindelse med snøskreulykker.

– Tre mennesker har omkommet i snøskred i Tromsø skisenter, og ingen av dødsulykkene skjedde på Djevelberget. Som forøvrig er svært bratt og nokså lite besøkt av skikjørere, sier han.

– Faren vil øke

Skjelbakken konkluderer med at ferdselsforbudet vil virke mot sin hensikt, og han frykter faren for snøskredulykker vil øke, særlig for unge skikjørere.

– Rett og slett fordi ferdselen ikke vil avta, men folk kommer til å slutte å melde fra.

– Ikke riktig å overprøve Allemannsretten

Skjelbakken mener også at politiet ikke kan bruke Politiloven til å overprøve Allemannsretten slik de har gjort i dette tilfellet.

– Politiet kan overprøve Allemannsretten hvis det foreligger fare. Slik jeg forstår loven kan de kun gjøre dette når skredfaren er stor, men ikke som et generelt ferdselsforbud vinterstid, sier han.

Under skredkonferansen i Tromsø i høst holdt Tor Andre Skjelbakken et lengre foredrag om snøskredulykkene i Tromsø skisenter. Les hele foredraget hans her!

LES OGSÅ: Forbyr ferdsel i Djevelberget