– Det har vært mange skredulykker i området i mange år nå, også dødsulykker. Ferdselsforbudet er et forebyggende tiltak fra vår side for å unngå flere ulykker, sier politistasjonssjef i Tromsø, Kurt Pettersen, til Fri Flyt.

– Holder mot Allemannsretten

 – Kommer ikke dette forbudet i konflikt med Allemannsretten?

– Jeg antar at det holder, da avgjørelsen er tatt med hjemmel i politiloven.

Politilovens paragraf sju sier at politiet kan gripe inn for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet, blant annet ved å regulere ferdselen og forby opphold i bestemte områder.

Bot og beslaglegging

– Hvilken straff kan folk som ferdes i området forvente seg?

– De vil bli bøtelagt, og vi vil inndra utstyret deres, sier Pettersen.

– Forbudet gjelder kun om vinteren. Hvordan definerer dere vinter i denne sammenhengen?

– Vi setter opp skilt i tilknytning til alpinanlegget. Disse skal være tydelig plassert, slk at det blir lett for folk å forstå når og hvor ferdselsforbudet gjelder. Forbudet gjelder så lenge skiltene er der.

– Ikke hørt om noe lignende i Norge

Andreas Rødven i Alpinanleggenes Landsforening (ALF) har ikke hørt om ferdselsforbud på grunn av snøskredrisiko før.

– Jeg kan ikke huske at noe slikt er gjort tidligere, og jeg ville nok ha visst om det etter over 30 år i bransjen. Allemannsretten er jo en slags hellig ku for oss i Norge, men hvis politiet har lov å nedlegge ferdselsforbud, så må vi selvsagt rette oss etter det, sier han.

LES OGSÅ: Skadet i snøskred

LES OGSÅ: Døde av skadene

LES OGSÅ: Vanskelig redning

LES OGSÅ: Oppgitt over politimesteren