En onsdag formiddag i februar 2017 kjører to unge alpinister i en blå løype i Gautefall skisenter i Drangedal. De skal delta på et kurs i alpinkjøring i regi av idrettslinja på skolen, og tar noen turer på egen hånd før kurset begynner. Løypen er nypreparert, været er godt, og det er mye folk i bakken. De to kjører sammen nedover løypa, og på tur nummer to kjører den ene av de i høy hastighet over et heng. Farten skal senere bli anslått til over 60 km/t. På baksiden av henget står en dansk jente på ti år, som sammen med en venninne er på skiskole. Den da 17 år gamle alpinisten letter over hengkanten, lander like foran jenta, og klarer ikke svinge unna. De kolliderer. Jentas høyre lårben blir knust, hun får brudd i kne og skinneben og psykiske problemer. To år etter ulykken er hun minst 20 prosent invalidisert. 

Statsadvokaten tok ut tiltale for uaktsom skadeforvoldelse, og saken gikk sin gang gjennom rettssystemet. Et sivilt erstatningskrav fra den skadelidte ble behandlet samtidig, og i både tingrett og lagmannsrett ble alpinisten idømt erstatningsansvar og fengselsstraff.