Etter en november med veldig varierende vær, har det vært perioder der anleggene har fått produsert snø effektivt og kontinuerlig, men også perioder der snøproduksjonen har stoppet helt opp. Flere steder har det også kommet store mengder natursnø.

Det betyr også at en rekke skianlegg allerede har åpnet for skisesongen 2022-2023. Her får du hele oversikten.