Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede. 

Farar: Dersom ein legg sporet frå Vikeelva og opp mot det lågaste punktet på ryggen mellom Saudehornet og Vallahornet, kan ein halde seg under 30 graders helling heile vegen opp og ned, og dermed unngår skredterreng.

Vegval: Tilkomsten til ryggen mellom Vallahornet og Saudehornet er skildra under Saudehornet.

Eit lite stykke før du kjem opp på ryggen tek du sørover og siktar deg inn på toppen av Vallahornet.

Skal du til Sunnmøre på tur? Finn flere flotte toppturer du kan gå i Sunnmørsalpene og på Kolåshalvøya her.

Nedkjøyring: Det tryggaste er å følgje same vegen som ein gjekk opp. Men på skredtrygge dagar kan ein køyre gradvis brattare spor nedover vestsida.

Vil ein køyre retteleg bratt, finn ein linjer i sørsida som har hellingsvinkel på 40-45 grader.

Etter at ein er ferdig med sjølve sørsida, ventar køyring i open lauvskog nedover lia.

Ta skarpt høgre ved kraftlinja og følg denne attende til Vikelva og Vasshuset.