Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Ved hard snø treng ein stegjarn og/eller isøks opp den lange renna til topps.

Farar: Skredterreng i sida opp frå Fladalen til topps.

Vegval: Parker ved kraftstasjonen om lag ein kilometer nedanfor høgste punktet på Standaleidet, i retning Standal.

Følg anleggsvegen opp til Fladalen. Gå i slakt terreng forbi morene- rygger eit godt stykke innover dalen.

Når du nærmar deg Fladalsvatnet, kan du ta til å skråe oppover sida til du når nokre ryggformasjonar som fører deg til toppen.

Pass på å ikkje gå for tidleg opp på toppryggen, då sjølve toppen ligg temmeleg langt nord på ryggen.

Nyt utsynet der du sit på toppen, med Hjørundfjorden djupt under deg og fjella på austsida av fjorden midt i mot.

Nedkøyring: Dersom snøtilhøva tillet det, kan den erfarne alpinisten nyte 450 høgdemeter med 45 graders rennekøyring ned til Fladalsvatnet, før terrenget legg seg nedover Fladalen.

Finn flere toppturer du kan gå i Sunnmørsalpene her

Påsketrippelen: Dersom ein har att krefter når ein kjem ned til Fladalsvatnet, kan ein gjerne ta på fellane att, for så å gå opp Fladalen til Nordre Sætretind, før ein renn nedatt mot Appelsinhaugen og Kvanndalen (sjå rute 1.15).

Om ein har endå meir krefter att, kan ein på ny ta på fellane når ein kjem ned i øvste delen av Kvanndalen, for så å følgje normalvegen på Kolåstinden, før ein renn nedatt brefallet og tilbake på Standaleidet (sjå rute 1.14).

Då har ein fått ein skikkeleg rundtur, den såkalla «påsketrippelen».